ЖЕНСКО ДРУШТВО 1875-1942.


Јасмина МИЛАНОВИЋ: ЖЕНСКО ДРУШТВО 1875-1942, Београд 2020.


Женско друштво основано је 1875. године и радило је готово седамдесет година. Створено три године пре него што је Кнежевина Србија стекла независност, Женско друштво није било само прво женско удружење, већ и једно од првих хуманитарних друштава створених у Кнежевини Србији. Управа Друштва је успела да покрене и одржи на завидном тиражу, чак и за данашње време, Домаћицу први женски часопис у земљи која је имала 90% неписменог становништва, при чему је проценат неписмених жена био још већи. Рад на образовању, едукацији, информисању и подучавању огромног броја неписмених жена у Србији тога доба су оснивачки циљеви које су чланице Друштва себи поставиле још у првим Правилима. Радедничка школа је створена ради стручног образовања и помоћи у економском осамостаљивању најсиромашнијих девојчица. Током њеног трајања кроз школу је прошло преко 20.000 девојчица широм Србије, што је податак вредан пажње. Многи ђаци су нахрањени у Ђачкој трпези, болесне старице збринуте у Дому за старице, а у Пазару су продавани ручни радови жена из целе Србије. Јавна признања која су чланице Друштва добиле, пре свега преко 500 различитих медаља и ордења, као и захвалности које су стизале из земље и иностранства, помогле су да и они најконзервативнији кругови почну да прихватају женску друштвену и јавну делатност. Рад подружина, којих је до 30-их година 20. века било чак 94, оставио је неизбрисив траг у њиховим локалним срединама. Женско друштво је остварило бројне вредне резултате, а свакако је најважнији био да су жене радиле за жене, за њихову добробит и подизање опште свести о улози и могућностима женског рода у српском друштву.