parallax background

Januar 2019: Održana konstitutivna sednica novog Upravnog odbora

Decembar 2018: Potpisan ugovor o saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom
јануар 30, 2019
Januar 2019: Svečano obeležen Dan Instituta
јануар 31, 2019
 

Januar 2019: Održana konstitutivna sednica Upravnog odbora

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, Institutu za savremenu istoriju je imenovan novi Upravni odbor na mandat od četiri godine. Članovi Upravnog odbora su: akademik Ljubodrag Dimić (predsednik), dr Kosta Nikolić (zamenik predsednika), dr Srbobran Branković, dr Aleksej Timofejev, dr Radomir J. Popović, dr Milan Gulić i dr Danilo Šarenac. Prva, konstitutivna sednica, održana je u prostorijama Instituta u ponedeljak, 21. januara 2019. godine. Pored drugih razmatranih pitanja, novi Upravni odbor je doneo odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora Instituta za savremenu istoriju na mandatni period od 4 godine. Konkurs za izbor direktora je objavljen u dnevnom listu ''Politika'' 28. januara 2019. godine.