Септембар 2013: Позив за подношење понуде за штампање публикација

Јул 2013: Посета Института библиотеци у Великој Плани
December 18, 2017
Septembar 2013: Američke profesorke u poseti Institutu
December 18, 2017

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ПУБЛИKАЦИЈА

На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 164/1 од 18.09.2013. године Решења о образовању Kомисије за јавну набавку мале вредности број 164/2 од 18.09.2013. године, Kомисија за јавну набавку упутила је ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ којим позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ – Услуга штампања публикација, број 1/13“ .

Прилози:

Позив за подношење понуде

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Планета принт доо одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору