SARADNICI

Naučni sektor

Ratomir Milikić

istraživač pripravnik

wdt_ID New column New column
355 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 2004.
356 Magistarska teza Jugoslavija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (u izradi)
357 Oblast naucnog interesovanja Posleratna diplomatska istorija Jugoslavije sa posebnim osvrtom na odnose sa Francuskom, SAD, Velikom Britanijom, Grčkom i Turskom; kontakti Jugoslavije sa međunarodnim institucijama (pre svih UN i SE)
358 Bibliografija
359 Odabrani clanci • Neka pitanja iz jugoslovensko- turske saradnje kroz Balkanski pakt 1953–1955, zbornik radova sa skupa Balkanski pakt (u štampi)
360 • Nekolika pitanja jugoslovensko-turske saradnje 1952–1955, zbornik radova o hladnom ratu, Beograd 2007 (u štampi)
361 • Rupert Smith. The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, NIN, 21. jun 2007.
362 E-mail milikic@yubc.net