SARADNICI

Naučni sektor

Dr Ivana Pantelić

naučni saradnik

wdt_ID New column New column
405 E-mail pantelic.ivana@gmail.com
398 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 2003.
399 Magistarska teza Društvena emancipacija partizanki 1945–1953, 2009. 
400 Oblast naučnog interesovanja Istorija žena u Srbiji u 20. veku
401 Bibliografija
402 Odabrani članci • Prepreke ženske emancipacije u Kraljevini Jugoslaviji 1931–1933, Zbornik radova Beogradske otvorene škole, V–1, Beograd 2002.
403 • G. Milovanović, I. Pantelić, V. Pavićević...(ured.), Priručnik o globalizaciji, Beograd 2003. 
404 • „Milica Ninković”; „Draga Dejanović”; „Draga Ljočić”, in: Francisca de Haan, Kassimira Daskalova, Anna Loutfi (edt.), Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-eastern Europe, 19th and 20th centuries, (Central European University Press: Budapest – New York, 2006).