SARADNICI

Naučni sektor

Dr MILAN GULIĆ

viši naučni saradnik

wdt_ID New column New column
368 • Jugoslovenske diplomate i službenici na Dunavu u vrijeme sukoba Jugoslavije sa Informbiroom, Jugoslovenska diplomatija 1945–1961 (ur. Slobodan Selinić), Beograd 2012, 159–173.
366 Bibliografija
367 Odabrani članci • Komanda rečne plovidbe - uprava riječnim saobraćajem u završnoj fazi Drugog svjetskog rata (1944–1945), Vojno-istorijski glasnik, 2/2011, 180–190.
365 Oblast naučnog interesovanja Spoljna politika jugoslovenske države sa posebnim osvrtom na pitanje Dunava, položaj Srba u socijalističkoj Hrvatskoj, Građanski rat u Hrvatskoj 1991–1995.
364 Doktorska teza Dunav u jugoslovenskoj politici prema Sovjetskom Savezu (1944–1953), 2012.
363 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, 2008.
369 • Stvaranje Đerdapske rečne uprave 1953. godine kao jedan od prvih znakova promjene u odnosima Jugoslavije i sovjetskog bloka, Arhiv, 1–2/2012, 142–157. 
370 • Važnost Dunava i Đerdapa u ratnim operacijama na području Jugoslavije 1941–1944, Istorija 20. veka, 3/2012, 39–62.
371 • Završetak Drugog svjetskog rata i pitanje povraćaja riječnog brodovlja, Vojnoistorijski glasnik, 2/2012, 88–109.
372 E-mail milan.gulic@gmail.com