SARADNICI

Naučni sektor

dr Dragomir Bondžić

naučni savetnik

wdt_ID New column New column
242 • Komunistička vlast i profesori Beogradskog univerziteta 1945–1954, zbornik radova sa naučnog skupa: Desničini susreti 2009; Zagreb 2011. 
241 • Strani studenti u Jugoslaviji 1956–1961, Istorija 20. veka, br. 2, 2010. 
240 • Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945–1990: nasleđe, ciljevi, tok i nedostaci, Andragoške studije, br. 1, 2010.
239 • Prosveta i nauka u Srbiji i Jugoslaviji 1945–1990, Istorija 20. veka, br. 2, 2008. 
238 Odabrani članci • Beogradski univerzitet i hladni rat 1945–1952. godine, zbornik radova sa naučnog skupa: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955 (slučaj Jugoslavije), Beograd 2005.
237 • Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu, Beograd 2013. 
236 • Misao bez pasoša. Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960, Beograd 2011.
235 • Univerzitet u socijalizmu: visoko školstvo u Srbiji 1950–1960, Beograd 2010. 
233 Bibliografija
234 Odabrane monografije • Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd 2004.