SARADNICI

Naučni sektor

Dr VladimirPetrović

viši naučni saradnik

wdt_ID New column New column
215
216 Stvaranje jugoslovenske bliskoistočne politike 1946–1956, Filozofski fakultet u Beogradu, 2006.
217 Doktorska teza Istoričari kao sudski veštaci, Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti, Odeljenje za istoriju, 2009. 
218 Oblast naučnog interesovanja Suđenja za ratne zločine i pravno čitanje prošlosti; globalizacija i tranziciona pravda; Jugoslavija, nesvrstanost i hladni rat
219 Rukovođenje projektima Legal reading of the past, Southeasteuropean Research Group, Central European Univeristy, Budapest
220 Bibliografija
221 Odabrane monografije • Jugoslavija stupa na Bliski istok, Beograd 2007.
222 • Aspekti globalizacije (prir.), Beograd 2003. 
223 Odabrani članci • Pokušaj zaključivanja anglo-jugoslovenskog sporazuma i Staljinova smrt, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2004.
224 • Nastanak jugoslovensko-egipatskih odnosa, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2005.