SARADNICI

Naučni sektor

dr Stanislav Sretenović

naučni savetnik

wdt_ID New column New column
189 Bibliografija
190 Odabrane monografije • Dučić u Rimu, Beograd 2002.
191 Odabrani članci • Dučićevi pogledi na italijansko-jugoslovensko zbližavanje 1937. godine, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2001.
192 • The Leader Cults in the Western Balcans 1945–1990, J. B. Tito and E. Hoxha, in: B. Apor, J. Berends, P. Johns, E. A. Rees (ed.), The Leader Cults in Communist Dictatorships, Stalin and Eastern Block, London 2004.
193 • The Expulsion of German Speakers from Yugoslavia 1944–1948, (u saradnji sa Stefanom Prauserom), in Steffen Prauser, Arfon Rees (ed.), The Expulsion of German Communities from Eastern Europe at the End of the Second World War, Eui Workong Papers, 1, 2004.
194 • Istoriografske debate i kontroverze u Francuskoj i Italiji u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka, u: Srbija (Jugoslavija) 1945–2005. Ideologije, pokreti, praksa, Beograd 2006.
195 • Francuska medicinska pomoć Kraljevini SHS 1918–1929, zbornik Istorija medicine, farmacije i narodne medicine, Beograd–Zaječar 2007.
196 E-mail stanislav.sretenovic@eui.eu
188 Oblast naučnog interesovanja Istorija međunarodnih odnosa, istorija diplomatije, spoljna politika zapadnih demokratija, odnos istorije i sećanja, međunarodna bezbednost
185 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za savremenu istoriju, 1996.