SARADNICI

Naučni sektor

Dr SRĐAN CVETKOVIĆ

naučni saradnik

wdt_ID New column New column
284 Oblast naučnog interesovanja Državna represija, ljudska prava, hladni rat, korupcija kao fenomen u Srbiji
285 Bibliografija
286 Odabrane monografije • IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA , Represija u Srbiji 1944–1953, Beograd 2006.
287 Odabrani članci • Broj i struktura domaćih ratnih zločinaca prema fondu Državne komisije i njena instumentalizacija, Arhiv, br. 2, Beograd 2005.
288 • Uticaj hladnog rata i sovjetske politike na intenzitet represije u narodnim demokratijama i Jugoslaviji 1947/ 1948 , u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, Beograd 2005.
291 • Ko su 105 (104) streljanih?, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006.
290 • Afera Granap – smrtna kazna zbog korupcije. Korupcija i razvoj moderne srpske države, Beograd 2006.
289 • Jedan pokušaj kvantifikacije državne represije u Srbiji 1944–1953, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2005.
283 Doktorska teza Politička represija u Srbiji 1953–1989
282 Magistarska teza Represija u Srbiji 1944–1953, Filozofski fakultet u Beogradu, 2005.