SARADNICI

Naučni sektor

dr Nikola Žutić

naučni savetnik

wdt_ID New column New column
127 • Srbi rimokatolici – tzv. Hrvati, Beograd 2006.
128 • Liberalizam i Srbi u prvoj polovini 20. veka, Beograd 2007.
129 Odabrani clanci • "Srbi svi i svuda" - "hrvatske zemlje" bez Hrvata, Istorija 20. veka, br. 1/2006, 31-50.
130 • Liberalizam i nacionalizam Dragiše Vasića, Srpska slobodarska misao, Beograd 2006.
131 • Stjepan Radić – istoriografske kontroverze, u: Dijalog povjesničara – istoričara, 7, Zagreb 2002.
132 • Ideologije i tzv. velikosrpstvo krajem XIX i u prvoj polovini XX vijeka, u: Velika Srbija – istine, zablude, zloupotrebe, zbornik radova sa naučnog skupa SANU, Beograd 2003.
133 • Католическая церков и православие в Албании, Македонии, Косове и Метохии в периоде между первой и второй мировой военой, Balkanica, XXXIV/2003, Beograd 2004.
134 • Jugoslovensko-američki odnosi u svetlu vojne intervencije u Čehoslovačkoj 1968", "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2007, str. 75-88.
135 • Jugoslavija u Hladnom ratu, "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2008, str. 315-370.
136 • Međunarodni položaj Jugoslavije u vreme prvih spoljnopolitičkih akcija Džonsonove administracije,"Tokovi istorije", br. 3/2009, Beograd 2010, str. 131-161.