SARADNICI

Naučni sektor

dr Milan B. Koljanin

naučni saradnik

wdt_ID New column New column
159 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, Katedra za istoriju Jugoslavije,1982.
160 Magistarska teza Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944. Prilog proučavanju “novog poretka“ uSrbiji, Filozofski fakultet u Beogradu, 1992.
161 Doktorska teza Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 2006.
162 Oblast naucnog interesovanja Istorija Jugoslavije, društvena istorija Jugoslavije između dva rata, Drugi svetski rat, represivni sistemi, genocid, holokaust
163 Bibliografija
164 Odabrane monografije Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944, Beograd 1992
165 Odabrani clanci • Logor na Beogradskom sajmištu u nemačkom represivnom sistemu u Srbiji 1941. godine, Istorija 20. veka, br. 1–2, Beograd 1991.
166 • Holokaust u Jugoslaviji 1941–1944, Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1–2,Beograd 1996. 
167 • Sources historiques concernant la Shoah en Serbie/Historical Sources on the Shoah in Serbia(Archival research and findings) , u: Les archives de la Shoah, ouvrage collectif sous la direction de Jaques Fredj, Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1998.
168 • Antisemitski stereotipi i propaganda u Srbiji 1941–1942, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2003.