SARADNICI

Naučni sektor

Dr JASMINA MILANOVIĆ

naučni saradnik

wdt_ID New column New column
275 • Tomanija Obrenović i Nikola Krstić, Srpske studije, 2/2011.
264 Školovanje Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju naroda Jugoslavije u novom veku, 1987.
265 Magistarska teza Aćim Čumić (1836–1901), Filozofski fakultet u Beogradu, 2006.
266 Doktorska teza Pavle Paja Mihailović (1845–1915), Filozofski fakultet u Beogradu, 2011.
267 Oblast naučnog interesovanja Društvena istorija Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, ideje emancipacije i razvoj ženskih organizacija u prvoj polovini 20. veka
268 Bibliografija
269 Odabrane monografije • Vlade Srbije (1805–2005), koautor, Beograd, 2005. 
270 • Aćim Čumić (1836–1901), Beograd, 2007.
271 • Dnevnici Paje Mihajlovića, (priređivač), Beograd, 2010.
272 • Uspomene Delfe Ivanić, (priređivač), Beograd, 2012.