SARADNICI

Naučni sektor

Dr IVANA DOBRIVOJEVIĆ

naučni saradnik

wdt_ID New column New column
303 u: Privatni život kod Srba u dvadesetom veku (priredio Milan Ristović), Beograd 2007, 479–504.
301 89–100.
302 • Državni činovnici u Kraljevini Jugoslaviji, 
300 Odabrani članci • U potrazi za blagostanjem. Odlazak jugoslovenskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope, Istorija 20. veka, 2/2007, 
299 • Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955, Beograd 2013.
294 Magistarska teza Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra, Filozofski fakultet u Beogradu, 2005.
295 Doktorska teza Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955, 2011. 
296 Oblast naučnog interesovanja Društvena istorija Jugoslavije u 20. veku, fenomen represije, urbanizacija i modernizacija u Jugoslaviji, hladni rat
297 Bibliografija
298 Odabrane monografije • Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1935, Beograd 2006.