SARADNICI

Naučni sektor

Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnik

wdt_ID New column New column
241 • Krojači filmskog ukusa. Kriterijumi filmske cenzure u Jugoslaviji 40-ih i 50-ih godina 20. veka, u: Srbija (Jugoslavija) 1945–1955. Pokreti, ideologije, praksa, Beograd 2006.
240 • Lica u tami. Društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945–1955. godine, Godišnjak za društvenu istoriju XI, 2–3, 2004, Beograd 2006.
239 Odabrani članci • Istorijsko u romanu „Radecki-marš“ Jozefa Rota, Godišnjak za društvenu istoriju, god. IV, sv. 2–3, 1997. 
238 • Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, Beograd 2012.
237
235
236 • Карантин идей: Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг, Моskvа 2010. 
233 Bibliografija
234 Odabrane monografije • Karantin za ideje. Logori za izolaciju „sumnjivih elemenata“ u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919–1922), Beograd 2004.
231 Doktorska teza Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, odbranjena 2009.