SARADNICI

Naučni sektor

dr Dragan Bogetić (1953)

naučni savetnik

wdt_ID New column New column
111 • Ekonomska i vojna pomoć Zapada Jugoslaviji tokom 50-tih godina, Zbornik radova "Yugoslavia in the Cold War", Ljubljana 2004, str. 271-318.
110 • Jugoslovensko spoljnopolitičko lutanje između Istoka i Zapada i "Slučaj Đilas-Dedijer","Jugoslovenski istorijski časopis", br. 1-2, Beograd 2001, str. 127-138.
109 Odabrani članci • Članstvo Jugoslavije u Balkanskom savezu i NATO pakt , Istorija 20. veka, br. 1-2, Beograd 1991, str. 65-90.
108 • Jugoslovensko-američki odnosi 1961-1971, Beograd 2012.
107 • Jugoslavija i arapsko-izraelski sukob 1967, (koautor: Aleksandar Životić), Beograd 2010.
106 • Tršćanska kriza 1945-1954, (koautor Bojan Dimitrijević), Beograd 2009.
105 • Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–1961, Beograd 2005.
104 • Jugoslavija i Zapad 1952–1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000.
103 • Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Beograd 1990.
102 Odabrane monografije • Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti, (koautor: Olivera Bogetić), Beograd 1981.