SARADNICI

29 zaposlenih (27 u naučnom sektoru, 2 u administraciji)

Naučni sektor:

9 naučnih savetnika, 7 viših naučnih saradnika, 4 naučna saradnika, 7 istraživača saradnika


Prof. dr Predrag Marković

naučni savetnik, direktor


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik, zamenik direktora


Dr Kosta Nikolić

naučni savetnik



Dr Ranka Gašić

naučni savetnik


Dr Stanislav Sretenović

naučni savetnik


Dr Dragomir Bondžić

naučni savetnik


Dr Vladimir Petrović

naučni savetnik



Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnik


Dr Jasmina Milanović

viši naučni saradnik


Dr Srđan Cvetković

viši naučni saradnik


Dr Ivana Dobrivojević Tomić

viši naučni saradnik



Dr Danilo Šarenac

viši naučni saradnik


Dr Ratomir Milikić

viši naučni saradnik


Dr Milan Gulić

viši naučni saradnik


Dr Miomir Gatalović

naučni saradnik



Dr Ivana Pantelić

naučni saradnik


Dr Ljubinka Škodrić

naučni saradnik


Dr Milutin Živković

naučni saradnik


Dr Rade Ristanović

Naučni saradnik



Dr Nikola Mijatov

Naučni saradnik


Dr Nemanja Dević

Istraživač saradnik


Nebojša Stambolija

istraživač saradnik


Boris Tomanić

Istraživač saradnik



Miloš Žikić

Istraživač saradnik


Marko Miletić

Istraživač saradnik


Luka Filipović

Istraživač pripravnik


Ilija Kukobat

Stipendista



 

Administracija:


Mladen Acković


Dragana Miladinović