SARADNICI

30 zaposlenih (28 u naučnom sektoru, 2 u administraciji)

Naučni sektor:

11 naučnih savetnika, 6 viših naučnih saradnika, 9 naučnih saradnika i 2 istraživača saradnika


Prof. dr Predrag Marković

naučni savetnik, direktor


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik, zamenik direktora


Dr Kosta Nikolić

naučni savetnikDr Ranka Gašić

naučni savetnik


Dr Stanislav Sretenović

naučni savetnik


Dr Dragomir Bondžić

naučni savetnik


Dr Vladimir Petrović

naučni savetnikDr Goran Miloradović

naučni savetnik


Dr Srđan Cvetković

naučni savetnik


Dr Jasmina Milanović

Naučni savetnik


Dr Ivana Dobrivojević Tomić

viši naučni saradnikDr Danilo Šarenac

viši naučni saradnik


Dr Ratomir Milikić

viši naučni saradnik


Dr Milan Gulić

viši naučni saradnik


Dr Ljubinka Škodrić

Viši naučni saradnikDr Milutin Živković

viši naučni saradnik


Dr Miomir Gatalović

naučni saradnik


Dr Ivana Pantelić

naučni saradnik


Dr Rade Ristanović

Naučni saradnikDr Nikola Mijatov

Naučni saradnik


Dr Nemanja Dević

Naučni saradnik


Dr Nebojša Stambolija

Naučni saradnik


Dr Marko Miletić

Naučni saradnikDr Radosav Tucović

Naučni saradnik


Dr Boris Tomanić

Naučni saradnik


Dr Miloš Žikić

Istraživač saradnik


Dr Luka Filipović

Istraživač saradnik


Ilija Kukobat

Stipendista 

Administracija:


Mladen Acković


Dragana Miladinović