SARADNICI

29 zaposlenih (27 u naučnom sektoru, 2 u administraciji)

Naučni sektor:

9 naučnih savetnika, 7 viših naučnih saradnika, 4 naučna saradnika, 7 istraživača saradnika


Prof. dr Predrag Marković

naučni savetnik, direktor


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik, zamenik direktora


Dr Dragan Bogetić

naučni savetnikDr Kosta Nikolić

naučni savetnik


Dr Ranka Gašić

naučni savetnik


Dr Stanislav Sretenović

naučni savetnik


Dr Dragomir Bondžić

naučni savetnikDr Vladimir Petrović

naučni savetnik


Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnik


Dr Jasmina Milanović

viši naučni saradnik


Dr Srđan Cvetković

viši naučni saradnikDr Ivana Dobrivojević Tomić

viši naučni saradnik


Dr Danilo Šarenac

viši naučni saradnik


Dr Ratomir Milikić

viši naučni saradnik


Dr Milan Gulić

viši naučni saradnikDr Miomir Gatalović

naučni saradnik


Dr Ivana Pantelić

naučni saradnik


Dr Ljubinka Škodrić

naučni saradnik


Dr Milutin Živković

naučni saradnikDr Rade Ristanović

Naučni saradnik


Dr Nikola Mijatov

Naučni saradnik


Dr Nemanja Dević

Istraživač saradnik


Nebojša Stambolija

istraživač saradnikBoris Tomanić

Istraživač saradnik


Miloš Žikić

Istraživač saradnik


Marko Miletić

Istraživač saradnik


Luka Filipović

Istraživač pripravnik 

Administracija:


Mladen Acković


Dragana Miladinović