SARADNICI

29 zaposlenih (27 u naučnom sektoru, 2 u administraciji)

Naučni sektor:

8 naučnih savetnika, 9 viših naučnih saradnika, 3 naučna saradnika, 4 istraživača saradnika, 3 istraživača pripravnika


Prof. dr Predrag Marković

naučni savetnik, direktor


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik, zamenik direktora


Dr Dragan Bogetić

naučni savetnikDr Nikola Žutić

naučni savetnik


Dr Kosta Nikolić

naučni savetnik


Dr Ranka Gašić

naučni savetnik


Dr Stanislav Sretenović

naučni savetnikDr Dragomir Bondžić

viši naučni saradnik


Dr Vladimir Petrović

viši naučni saradnik


Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnik


Dr Jasmina Milanović

viši naučni saradnikDr Srđan Cvetković

viši naučni saradnik


Dr Ivana Dobrivojević Tomić

viši naučni saradnik


Dr Danilo Šarenac

viši naučni saradnik


Dr Ratomir Milikić

viši naučni saradnikDr Milan Gulić

viši naučni saradnik


Dr Miomir Gatalović

naučni saradnik


Dr Ivana Pantelić

naučni saradnik


Dr Ljubinka Škodrić

naučni saradnikNebojša Stambolija

istraživač saradnik


Nikola Mijatov

Istraživač saradnik


Nemanja Dević

Istraživač saradnik


Boris Tomanić

Istraživač pripravnik


Miloš Žikić

Istraživač pripravnik


Rade Ristanović

Istraživač saradnik


Marko Miletić

Istraživač pripravnik 

Administracija:


Mladen Acković


Dragana Miladinović