ПРОЈЕКТИ

(Пројекат бр.. 177016)


СРПСКО ДРУШТВО У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У 20. ВЕКУ – ИЗМЕЂУ ДЕМОКРАТИЈЕ И ДИКТАТУРЕ

Предмет истраживања на овом пројекту јесте испитивање развоја српског друштва у 20. веку у оквирима југословенске државе, са посебним акцентом на питање организације државног устројства и токова друштвеног развоја. У модерној историји Србије политика је увек имала примат у односу на развој друштва, а идеологије у односу на рационалне политичке пројекте. Никада довршене демократске структуре, Србија је остала земља крхких институција, нестратификованих друштвених слојева, неразвијеног индивидуалистичког духа, са озбиљним дефицитом правног поретка и владавине права.

Демократија и диктатура, то јест ауторитарност и слобода, нису само одлике политичког живота у Србији и Југославији током 20. века. И друштво и култура, па и привреда се развијају између та два пола. На пример, развој родних и породичних односа може се пратити као борба између еманципаторских процеса који су се огледали у борби за равноправност полова и права на лични избор са једне, против патријархалних стега и других видова ауторитарне контроле (верске, идеолошке) са друге стране. У образовању и науци се води стална борба између слободе и репресије, за право на слободно истраживање и критику. Мало где се јасније види сукоб демократије и диктатуре него у култури. Сви велики политички преокрети најављивани су уметничким полемикама. Либерализација у политичком и друштвеном животу увек је била тесно повезана са борбом за слободу уметничког израза. Заокрети ка репресији или већој толеранцији увек би се исказивали у забранама или у неочекиваном толерисању уметничких дела.