PROJEKTI

Projekat „Pola veka Instituta za savremenu istoriju: digitalizacija produkcije i izrada internet platforme“ osmišljen je u cilju stavljanja na uvid javnosti naučne produkcije Instituta za savremenu istoriju. Od svog osnivanja 1969. godine do danas, u okviru rada ISI-ja stvorena je impresivna naučna produkcija koja broji više stotina naučnih monografija, periodičnih publikacija, zbornika, bibliografija i hronologija, čiji su autori najpoznatija imena naše istoriografije. Cilj Portala ISI (PISI) je da ovu baštinu zaštiti kroz proces digitalne obrade u skladu sa smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa, ali i da je na savremen način predstavi profesionalnoj i najširoj čitalačkoj publici. Projektom rukovodi dr Ljubinka Škodrić, a prvi rezultati biće uskoro vidljivi na ovoj stranici. Na projektu su angažovani saradnici Instituta Rade Ristanović, Nemanja Dević, Nikola Mijatov, Boris Tomanić, Miloš Žikić i Nebojša Stambolija.

disi07
disi08

Deo naučne produkcije Instituta u obradi

disi01
digitalni-centar-5