parallax background

Јавна набавка мале вредности 2/2018

Јавна набавка мале вредности 1/2018
November 30, 2018
Одговор на питања ЈНМВ 1/2018
December 6, 2018
 

Јавна набавка мале вредности 2/2018

Институт за савремену историју је 3. децембра 2018. расписао позив на достављање понуда за набавку рачунарске опреме и материјала, ЈНМВ број 2/2018