parallax background

Јавна набавка мале вредности 1/2019

Усвојен План јавних набавки за 2019. годину
November 19, 2019
Новембар 2019: Професор Марковић у посети америчким високошколским институцијама
November 28, 2019
 

Јавна набавка мале вредности 1/2019

Институт за савремену историју је 22. новембра 2019. расписао позив на достављање понуда за набавку рачунарске опреме и материјала, ЈНМВ број 1/2019