parallax background

Јавна набавка мале вредности 1/2018

Усвојен план јавних набавки за 2018. годину
November 27, 2018
Јавна набавка мале вредности 2/2018
December 3, 2018
 

Јавна набавка мале вредности 1/2018

Институт за савремену историју је 30. новембра 2018. расписао позив на достављање понуда за услуге штампања и испоруке публикација за 2018. годину, ЈНМВ број 1/2018