Etničko čišćenje: geneza koncepta

 
 
Autor: Vladimir Petrović
Izdavač: Institut za savremenu istoriju i Arhipelag, Beograd 2019.
Na koricama: Petar Omčikus, Krojači istorije (1991), Beograd, SANU (Ljubaznošću Meri Berković)
https://doi.org/10.29362/2343.2019.pet

Etničko čišćenje: geneza koncepta

Uprkos uvreženom mišljenju, pojam „etničko čišćenje“ nije nastao tokom ratnog raspleta jugoslovenske krize. Nasilno uklanjanje protivnika i čitavih manjinskih zajednica naziva se čišćenjem od biblijskih vremena, a ova studija raspliće verske, klasne i rasne aspekte te opasne metafore. Oslonjen na složenu predistoriju, koncept čišćenja se postepeno etnicizira krajem 19. veka u naučnim krugovima, da bi u međuratnom periodu prerastao u političke projekte „etnički čistog“ prostora i „etničkog čišćenja“ stanovništva. Oni su pretvoreni u praksu izbijanjem novog globalnog sukoba. Uporedo sa razvijao se i pojam. Njegove osnove su nastale u vodećim svetskim jezicima, a u razvijenoj formi se pojavio na Balkanu tokom Drugog svetskog rata. Potisnut u posleratnom periodu, takav etnopolitički žargon se ponovo razobručio tokom jugoslovenske krize, dok je praksa ostala do danas neprekinuta širom sveta.

Ethnic Cleansing: Origins of the Concept

Contrary to entrenched beliefs, the expression “ethnic cleansing” was not coined during the Yugoslav wars. The violent removal of opponents and entire communities has been called cleansing since biblical times. This book analyzes the religious, class, and racial aspects of the dangerous metaphor of cleansing. The concept of cleansing was gradually ethnicized by the end of 19th century within academic circles. By the interwar period, it had evolved into the political projects of creating “ethnically pure” territories and performing “ethnic cleansing” of their populations. These plans were set in motion during the Second World War and the term “ethnic cleansing” appeared in the Balkans. Sidelined in the postwar period, this ethnopolitical jargon returned to the fore in Yugoslavia during the 1990s, whereas the practice continues to this day around the world.