O NAMA

Ko smo mi: DISI je digitalna komponenta Instituta za savremenu istoriju.
Radom DISI (disi@isi.co.rs) koordinira dr Vladimir Petrović (vladimir.petrovic@isi.co.rs) a izgradnjom portala ISI rukovodi dr Ljubinka Škodrić (ljubinka.skodric@isi.co.rs).
Gde se nalazimo: U Digitalnom centru ISI, na Trgu Nikole Pašića 11 u prizemlju
U stvari, pošto smo digitalni centar, nalazimo se svugde gde ima interneta.
Šta radimo: Štitimo istorijsko nasleđe na savremeni način.
Kako: Digitalizacijom kolekcija Biblioteke i dokumentacionog centra ISI i njihovim stavljanjem na uvid javnosti. Skeniranje se vrši u skladu sa smernicama Ministarstva kulture o digitalizaciji kulturnog nasleđa, a odlaganje je organizovano u skladu sa Platformom o otvorenoj nauci Ministarstva nauke, na osnovu koje je izgrađen Repozitorijum ISI

Otvaranje Digitalnog centra 31. januar 2019.

disi03

Digitalni centar Instituta

digitalni-centar-1

Ljubinka Škodrić i Rade Ristanović

disi02

Vladimir Petrović

disi06