Децембар 2014: Одржана 4. седница Управног одбора Института

Децембар 2014: Одржане 2. и 3. седница Управног одбора Института
December 18, 2017
Јануар 2015: Одржана 5. седница Управног одбора Института
December 18, 2017

ОДРЖАНА 4. СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА

На четвртој седници Управног одбора Института за савремену историју, одржаној 29. децембра 2014. године, на основну претходно прибављене сагласности Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, донесена је одлука да се, на мандатни период од 4 године, за директора Института именује проф. др Момчило Павловић.