Aprilski rat u Dravskoj i Hrvatskoj banovini


Marko MILETIĆ: APRILSKI RAT U DRAVSKOJ I HRVATSKOJ BANOVINI, Beograd 2020.


Aprilski rat 1941. godine predstavlja jedan od prelomnih događaja u istoriji Jugoslavije. On je istovremeno bio kraj i početak. Njime je okončan jedan period koji je započet stvaranjem jugoslovenske kraljevine, ali je usled njegove „izvesne nedovršenosti“ iz njega nikao jedan novi proces, koji je svoje ishodište našao u ideološkom, građanskom i verskom ratu vođenom na prostoru Jugoslavije u periodu 1941–1945. godine.

(...) Za Dravsku i Hrvatsku banovinu odlučili smo se iz razloga što su se upravo u njima na najbolji način reflektovale složene političke prilike koje su vladale u Kraljevini Jugoslaviji u periodu njenog postojanja. Hrvatsko pitanje je bilo okosnica unutrašnjeg političkog života, dok je susretanje sa Italijom, Nemačkom i Mađarskom na severozapadnim granicama bilo od prvorazrednog spoljnopolitičkog značaja. Osim toga, sam rat na ovom prostoru pokazao je sve nedostatke jugoslovenske politike u međuratnom periodu.

https://doi.org/10.29362/2381.2020.mil