Април 2011: Захвалница Филозофског факултета Бања Лука Институту