SARADNICI

27 zaposlenih (25 u naučnom sektoru, 2 u administraciji)

Naučni sektor:

8 naučnih savetnika, 7 viših naučnih saradnika, 5 naučnih saradnika, 1 istraživač saradnik, 4 istraživača pripravnika


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik


Dr Dragan Bogetić

naučni savetnikDr Nikola Žutić

naučni savetnik


Dr Kosta Nikolić

naučni savetnik


Dr Ranka Gašić

naučni savetnik


Dr Stanislav Sretenović

naučni savetnikDr Milan Koljanin

viši naučni saradnik


Dr Dragomir Bondžić

viši naučni saradnik


Dr Vladimir Petrović

viši naučni saradnik


Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnikDr Jasmina Milanović

viši naučni saradnik


Dr Srđan Cvetković

viši naučni saradnik


Dr Ivana Dobrivojević

viši naučni saradnik


Dr Danilo Šarenac

naučni saradnikDr Ratomir Milikić

naučni saradnik


Dr Milan Gulić

naučni saradnik


Dr Miomir Gatalović

naučni saradnik


Dr Ivana Pantelić

naučni saradnikNebojša Stambolija

istraživač saradnik


Nemanja Dević

Istraživač pripravnik


Boris Tomanić

Istraživač pripravnik


Miloš Žikić

Istraživač pripravnik


Nikola Mijatov

Istraživač pripravnik 

Administracija:


Mladen Acković


Branka Kosanović


Dragana Miladinović


Nazad