SARADNICI

28 stalno zaposlenih (25 u naučnom sektoru, 3 u administraciji)

Naučni sektor:

21 doktor (7 naučnih savetnika, 2 viša naučna saradnika, 12 naučnih saradnika),
2 magistra, 2 doktoranta


Dr Bojan Dimitrijević

naučni savetnik


Dr Dragan Bogetić

naučni savetnikDr Nikola Žutić

naučni savetnik


Dr Kosta Nikolić

naučni savetnik


Dr Milan Koljanin

viši naučni saradnik


Dr Ranka Gašić

viši naučni saradnikDr Stanislav Sretenović

naučni savetnik


Dr Dragomir Bondžić

viši naučni saradnik


Dr Vladimir Petrović

viši naučni saradnik


Dr Goran Miloradović

viši naučni saradnikDr Jasmina Milanović

naučni saradnik


Dr Srđan Cvetković

naučni saradnik


Dr Ivana Dobrivojević

naučni saradnik


Dr Danilo Šarenac

viši naučni saradnikDr Ratomir Milikić

viši naučni saradnik


Dr Milan Gulić

viši naučni saradnik


Dr Miomir Gatalović

viši naučni saradnik


Nebojša Stambolija

istraživač saradnikDr Ivana Pantelić

viši naučni saradnik 

Administracija:


Mladen Acković


Branka Kosanović


Dragana Miladinović


Nazad