ISI knjižara
   
    


Potvrdi narudžbu
 
Časopis (Istorija 20. veka)
Biblioteka "Jugoslovenska kriza"
Biblioteka "Posebna izdanja"
Biblioteka "Stradanja i otpori"
Biblioteka "Zbornici radova"
Sabrani spisi
Studije i monografije

 

Cenovnik

Časopis (Istorija 20. veka)
1. Broj 1/1983. 200.00 din
2. Broj 2/1983. 200.00 din
3. Broj 1-2/1984. 200.00 din
4. Broj 1/1985. 200.00 din
5. Broj 2/1985. 200.00 din
6. Broj 1-2/1986. 200.00 din
7. Broj 1/1987. 200.00 din
8. Broj 2/1987. 200.00 din
9. Broj 1-2/1988. 300.00 din
10. Broj 1-2/1989. 300.00 din
11. Broj 1-2/1990. 300.00 din
12. Broj 1-2/1991. 300.00 din
13. Broj 1-2/1992. 300.00 din
14. Broj 1-2/1993. 300.00 din
15. Broj 1/1994. 300.00 din
16. Broj 2/1994. 300.00 din
17. Broj 1/1995. 300.00 din
18. Broj 2/1995. 300.00 din
19. Broj 1/1996. 300.00 din
20. Broj 2/1996. 300.00 din
21. Broj 1/1997. 300.00 din
22. Broj 1/1998. 400.00 din
23. Broj 2/1998. 400.00 din
24. Broj 1-2/1999. 400.00 din
25. Broj 1/2000. 400.00 din
26. Broj 2/2000. 400.00 din
27. Broj 1/2001. 400.00 din
28. Broj 2/2001. 400.00 din
29. Broj 1/2002. 400.00 din
30. Broj 2/2002. 400.00 din
31. Broj 1/2003. 400.00 din
32. Broj 2/2003. 400.00 din
33. Broj 1/2004. 500.00 din
34. Broj 2/2004. 500.00 din
35. Broj 1/2005. 500.00 din
36. Broj 2/2005 500.00 din
37. Broj 1/2006. 500.00 din
38. Broj 2/2006. 500.00 din
39. Broj 1/2007. 500.00 din
40. Broj 2/2007. 500.00 din
41. Broj 1/2008. 500.00 din
42. Broj 2/2008. 1500.00 din
43. Broj 1/2009. 600.00 din
44. Broj 2/2009. 600.00 din
45. Broj 1/2010. 600.00 din
46. Broj 2/2010. 600.00 din
47. Broj 3/2010. 600.00 din
48. Broj 1/2011. 600.00 din
49. Broj 2/2011. 600.00 din
50. Broj 3/2011. 600.00 din
51. Broj 1/2012. 600.00 din
52. Broj 2/2012 600.00 din
53. Broj 3/2012 600.00 din
Biblioteka "Jugoslovenska kriza"
1. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, I - Stenografske beleške sa proširenih sednica Saveta za usklađivanje državne politike 1500.00 din
2. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, II - Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske 1500.00 din
3. OD MIRA DO RATA - Dokumenta Predsedništva SFRJ januar-mart 1991 1500.00 din
4. BOSNA I HERCEGOVINA U VREME RASPADA SFRJ 1990-1992 - tematska zbirka dokumenata 1000.00 din
5. RAT U SLOVENIJI - Dokumenta Predsedništva SFRJ 2 - jun-jul 1991 1500.00 din
Biblioteka "Posebna izdanja"
1. PLJAČKA ZLATA I KULTURNIH DOBARA U JUGOSLAVIJI 1941–1945 350.00 din
2. BEOGRADSKI OKTOBAR 1944 500.00 din
3. BEOGRAD POD KOMESARSKOM UPRAVOM 1941 500.00 din
4. DOKUMENTA CIA O JUGOSLAVIJI, 2009. 1000.00 din
5. GENOCIDE OVER THE SERBS IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA 500.00 din
6. ГЕНОЦИД НАД СРБИМА У НДХ 500.00 din
7. СКРИВАНА ИСТОРИЈА, 1–10 9900.00 din
8. ZAŠTO JASENOVAC NIJE OSLOBOĐEN 1000.00 din
9. КОСТА МИЛОВАНОВИЋ ПЕЋАНАЦ – Биографија 1000.00 din
10. BELOEMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI, I-II 2500.00 din
11. ПОМЕНИК ЖРТВАМА БУГАРСКОГ ТЕРОРА НА ЈУГУ СРБИЈЕ 1915–1918 500.00 din
12. ТРСТЕНИК И ОКОЛИНА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1914–1918 1200.00 din
13. PORTRETI DISIDENATA 500.00 din
14. ISTORIJA GRAĐANSKIH STRANAKA U JUGOSLAVIJI, I-II 2900.00 din
15. ROTARI KLUB SUBOTICA 1929-2008 800.00 din
16. Војвода Живојин Мишић, МОЈЕ УСПОМЕНЕ 1500.00 din
17. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2010 500.00 din
18. БЕЛА КЊИГА 1984 - Обрачун са ''културном контрареволуцијом'' у СФРЈ 1000.00 din
19. СТОПАМА ПРЕДАКА - Аутобиографија 2500.00 din
20. DELFA ИВАНИЋ - Uspomene 1500.00 din
21. MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1918-1941 2000.00 din
22. USTAV KAO SREDSTVO PROPAGANDE 700.00 din
23. LIŠĆE I PRAŠINA - istoriografski eseji 1050.00 din
24. JUGOSLAVIJA I SAVET EVROPE 1980-2003 1150.00 din
25. NOVINARSKA I DIPLOMATSKA VISOKA ŠKOLA U BEOGRADU 1948-1953 1500.00 din
Biblioteka "Stradanja i otpori"
1. PRINUDNI RAD I OTPOR U LOGORIMA BORSKOG RUDNIKA 1941-1944 600.00 din
2. JUGOSLOVENI U NEMAČKIM LOGORIMA U GRČKOJ 1941-1944 600.00 din
3. JUGOSLOVENI U KONCENTRACIONOM LOGORU AUŠVIC 1941-1945 600.00 din
4. JUGOSLOVENI U KONCENTRACIONOM LOGORU BUHENVALD 1941-1945 600.00 din
5. LOGOR BANJICA 1941-1944 - I-II 1200.00 din
6. NEMAČKI LOGOR NA BEOGRADSKOM SAJMIŠTU 1941-1944 600.00 din
7. JUGOSLOVENI U KONCENTRACIONOM LOGORU MAUTHAUZEN 600.00 din
8. NEMAČKI ZATVORI I KONCENTRACIONI LOGORI U BANATU 1941-1944 600.00 din
9. JUGOSLOVENSKI ZATOČENICI U ITALIJI 1941-1945 600.00 din
Biblioteka "Zbornici radova"
01. METODOLOGIJA SAVREMENE ISTORIJE 350.00 din
02. JUGOSLOVENSKO-BRITANSKI ODNOSI 350.00 din
03. BALKAN POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA 600.00 din
04. DOBROVOLJCI U OSLOBODILAČKIM RATOVIMA SRBA I CRNOGORACA 600.00 din
05. MOJKOVAČKA OPERACIJA 1915-1916. 400.00 din
06. JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI SUKOB 1948. 600.00 din
07. JUGOSLOVENSKA DRŽAVA 1918-1998. 1200.00 din
08. SRBIJA (JUGOSLAVIJA) 1945-2005. IDEOLOGIJE, POKRETI, PRAKSA 700.00 din
09. GERILA NA BALKANU. BORCI ZA SLOBODU, BUNTOVNICI ILI BANDITI 800.00 din
10. SLOBODAN MILOŠEVIĆ: PUT KA VLASTI. OSMA SEDNICA CK SKS 1000.00 din
11. 27. MART 1941 - 70 GODINA KASNIJE 1500.00 din
Sabrani spisi
1. Grupa autora Filip Filipović, sabrana dela 1 - 14. 600.00 din
2. Grupa autora Filip Filipović, Revolucionarna misao i delo, 1983. 600.00 din
Studije i monografije
1. RATNI CILJEVI BUGARSKE I CENTRALNE SILE 1914-1918 350.00 din
2. IDEJNE BORBE U KPJ 1919-1928 350.00 din
3. JUGOSLAVIJA U UJEDINJENIM NACIJAMA 1945-1953 350.00 din
4. OMLADINA U REVOLUCIJI 350.00 din
6. JUGOSLAVIJA I FRANCUSKA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA 350.00 din
7. RATNA ŠTETA KOJU JE BUGARSKA UČINILA JUGOSLAVIJI 1941-1944 350.00 din
8. BALKANSKA ANTANTA 1939-1940 350.00 din
9. DRŽAVNA INTERVENCIJA U INDUSTRIJI JUGOSLAVIJE 1918-1941 350.00 din
10. VELIKA BRITANIJA I SPOLJNOPOLITIČKI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE 1929-1933 350.00 din
11. NA ZAJEDNIČKOM FRONTU REVOLUCIJE 350.00 din
12. ITALIJA I JUGOSLAVIJA 1931-1937 350.00 din
13. SVETSKA EKONOMSKA KRIZA U PODUNAVLJU I NEMAČKI PRODOR 1929-1935 350.00 din
14. JUGOSLOVENSKO–SOVJETSKI ODNOSI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1945 350.00 din
15. BUGARSKA OKUPATORSKA POLITIKA U SRBIJI 1941-1944 350.00 din
16. ILEGALNA ŠTAMPA KPJ 1929-1941 350.00 din
17. JUGOSLAVIJA I SAVET BEZBEDNOSTI 1945-1985 350.00 din
18. KORENI JUGOSLOVENSKOG OPREDELJENJA ZA NESVRSTANOST 350.00 din
19. RADNIČKI POKRET U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ 1894-1914 350.00 din
20. PRILIKE U JUGOSLAVIJI I VELIKA BRITANIJA 1945-1948 350.00 din
21. NEMAČKO-ITALIJANSKI ODNOSI NA TERITORIJI OKUPIRANE JUGOSLAVIJE 1941-1943 350.00 din
22. RATNA ŠTETA KOJU JE ITALIJA UČINILA JUGOSLAVIJI U DRUGOM SVETSKOM RATU 350.00 din
23. NEMCI U JUGOSLAVIJI 1918-1945 350.00 din
24. KOMINTERNA JUGOSLOVENSKO I SRPSKO PITANJE 350.00 din
25. PARTIZANSKA ŠTAMPA U SRBIJI 1941-1944 350.00 din
26. BOLJŠEVIZACIJA KPJ 1919-1929 350.00 din
28. UDRUŽENA OPOZICIJA 1935-1939 350.00 din
29. RAVNOGORSKA IDEJA U ŠTAMPI I PROPAGANDI 1941–1944 350.00 din
30. KULTURNO–PROSVETNI RAD U NOR 1941-1945 350.00 din
31. JUGOSLOVENSKI ANTIFAŠISTI U ŠVAJCARSKOJ 1941-1945 350.00 din
32. JUGOSLOVENSKA RADIKALNA ZAJEDNICA U SRBIJI 1935-1939 500.00 din
33. JEVREJI U SRBIJI 1918-1941 500.00 din
36. SRBI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ 500.00 din
38. SLOBODAN JOVANOVIĆ I JUGOSLOVENSKA DRŽAVA 700.00 din
39. PROŠLOST BEZ ISTORIJE: POLEMIKE U JUGOSLOVENSKOJ ISTORIOGRAFIJI 1961-1991 1200.00 din
40. AVIO-INDUSTRIJA I VAZDUHOPLOVSTVO U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1945 500.00 din
41. KARANTIN ZA IDEJE. LOGORI ZA IZOLACIJU ''SUMNJIVIH ELEMENATA'' U KRALJEVINI SHS 1919-1922. 500.00 din
42. BEOGRADSKI UNIVERZITET 1944-1952 800.00 din
44. SRBI U GRAĐANSKOM RATU U RUSIJI 1918-1921 700.00 din
47. JUGOISTOČNA SRBIJA 1878-1918 1200.00 din
48. NOVA STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE JUGOSLAVIJE 1956-1961 1200.00 din
49. ''NIKO NE SME DA VAS BIJE'' - SLOBODAN MILOŠEVIĆ U KOSOVU POLJU 24-25. APRIL 1987 700.00 din
51. DRŽAVNA REPRESIJA U DOBA DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA 1929-1935 1200.00 din
53. LIBERALIZAM I SRBI 500.00 din
54. NEVIDLJIVI GETO. INVALIDI U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941 1000.00 din
55. JUGOSLAVIJA STUPA NA BLISKI ISTOK 1000.00 din
56. ZA TITA ILI ZA KRALJA. IZBORI ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU 11.11.1945 1000.00 din
57. VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU 700.00 din
58. FRANCUSKA I KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918–1929 1400.00 din
59. JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941 1400.00 din
61. ITALIJANSKA VOJSKA I ČETNICI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941–1943 1500.00 din
62. TRŠĆANSKA KRIZA 1945–1954 800.00 din
63. JUGOSLOVENSKO MEĐURATNO DRUŠTVO U MREŽI VLASTI 800.00 din
64. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942–1992, 2009. 1500.00 din
65. JUGOSLAVIJA I SR NEMAČKA 1967–1973 800.00 din
66. MODERNIZACIJA I INTERVENCIJA. JUGOSLOVENSKE OKLOPNE JEDINICE 1945-2006 1500.00 din
67. JUGOSLAVIJA I ARAPSKO-IZRAELSKI RAT 1967 1200.00 din
68. TITOVA LIČNA DIPLOMATIJA – STUDIJE I DOKUMENTARNI PRILOZI 2000.00 din
69. DAROVANA SLOBODA. PARTIJA I KULTURA U SRBIJI 1952-1958 2000.00 din
70. UNIVERZITET U SOCIJALIZMU 1950-1960 2000.00 din
71. ISTORIJA DEMOKRATSKE STRANKE 1919-2009, I-IV 8800.00 din
72. VAZDUŠNI RAT NAD SRBIJOM 1999. GODINE 3000.00 din
73. OKLOPNE JEDINICE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1941-1945 1700.00 din
74. VOJSKA NEDIĆEVE SRBIJE 1700.00 din
75. THE SERBIAN POLITICAL EMIGRATION IN WESTERN EUROPE 1945-1956 1000.00 din
76. BORNA KOLA JUGOSLOVENSKE VOJSKE 1918-1941 700.00 din
77. GEBURTSTAG PIŠEŠ NORMALNO. JUGOSLOVENSKI GASTARBAJTERI U SR NEMAČKOJ I AUSTRIJI 1965-1973 1500.00 din
78. PARTIZANKE KAO GRAĐANKE 1000.00 din
79. ISTORIJA SRPSKOG STRELJAŠTVA 1700.00 din
80. IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA II - POLITIČKA REPRESIJA U SRBIJI 1953-1985 1500.00 din
81. MISAO BEZ PASOŠA. MEĐUNARODNA SARADNJA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA 1945-1960 1500.00 din
82. KRALJEVSKO VAZDUHOPLOVSTVO 1918-1944 2500.00 din
83. JUGOSLOVENSKO-AMERIČKI ODNOSI 1961-1971 1500.00 din
84. ŽRTVE U ZAJEČARSKOM OKRUGU - POSLE 12. SEPTEMBRA 1944 1500.00 din
85. LEPOTA POD NADZOROM. SOVJETSKI KULTURNI UTICAJI U JUGOSLAVIJI 1945-1955 2000.00 din
86. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942-1992 1000.00 din
87. ĐURO VILOVIĆ. OD ŽUPNIKA DO ČETNIKA 1000.00 din
88. THE ROYALIST RESISTANCE IN THE NORTH-WESTERN SERBIA 1941-1945 1000.00 din
89. SELO I GRAD. TRANSFORMACIJA AGRARNOG DRUŠTVA SRBIJE 1945-1955 2000.00 din