ISI knjižara
   
    


Potvrdi narudžbu
 
Časopis (Istorija 20. veka)
Biblioteka "Jugoslovenska kriza"
Biblioteka "Posebna izdanja"
Biblioteka "Stradanja i otpori"
Biblioteka "Zbornici radova"
Sabrani spisi
Studije i monografije

 

Home : Studije i monografije :

[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-64]  [65-78]  [Sledeći] [Prikaži sve]

 1. RATNI CILJEVI BUGARSKE I CENTRALNE SILE 1914-1918
više informacija...
1. RATNI CILJEVI BUGARSKE I CENTRALNE SILE 1914-1918
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autr: Dr Živko Avramovski

 2. IDEJNE BORBE U KPJ 1919-1928
više informacija...
2. IDEJNE BORBE U KPJ 1919-1928
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Slavoljub Cvetković

 3. JUGOSLAVIJA U UJEDINJENIM NACIJAMA 1945-1953
više informacija...
3. JUGOSLAVIJA U UJEDINJENIM NACIJAMA 1945-1953
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Jadranka Jovanović

 4. OMLADINA U REVOLUCIJI
više informacija...
4. OMLADINA U REVOLUCIJI
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Petar Kačavenda

 6. JUGOSLAVIJA I FRANCUSKA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
više informacija...
6. JUGOSLAVIJA I FRANCUSKA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Vuk Vinaver

 7. RATNA ŠTETA KOJU JE BUGARSKA UČINILA JUGOSLAVIJI 1941-1944
više informacija...
7. RATNA ŠTETA KOJU JE BUGARSKA UČINILA JUGOSLAVIJI 1941-1944
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Nikola Živković

 8. BALKANSKA ANTANTA 1939-1940
više informacija...
8. BALKANSKA ANTANTA 1939-1940
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Živko Avramovski

 9. DRŽAVNA INTERVENCIJA U INDUSTRIJI JUGOSLAVIJE 1918-1941
više informacija...
9. DRŽAVNA INTERVENCIJA U INDUSTRIJI JUGOSLAVIJE 1918-1941
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Smiljana Đurović

10. VELIKA BRITANIJA I SPOLJNOPOLITIČKI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE 1929-1933
više informacija...
10. VELIKA BRITANIJA I SPOLJNOPOLITIČKI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE 1929-1933
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Dunja Hercigonja

11. NA ZAJEDNIČKOM FRONTU REVOLUCIJE
više informacija...
11. NA ZAJEDNIČKOM FRONTU REVOLUCIJE
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Vujica Kovačev

12. ITALIJA I JUGOSLAVIJA 1931-1937
više informacija...
12. ITALIJA I JUGOSLAVIJA 1931-1937
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Enes Milak

13. SVETSKA EKONOMSKA KRIZA U PODUNAVLJU I NEMAČKI PRODOR 1929-1935
više informacija...
13. SVETSKA EKONOMSKA KRIZA U PODUNAVLJU I NEMAČKI PRODOR 1929-1935
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Vuk Vinaver

14. JUGOSLOVENSKO–SOVJETSKI ODNOSI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1945
više informacija...
14. JUGOSLOVENSKO–SOVJETSKI ODNOSI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1945
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Nikola Popović

15. BUGARSKA OKUPATORSKA POLITIKA U SRBIJI 1941-1944
više informacija...
15. BUGARSKA OKUPATORSKA POLITIKA U SRBIJI 1941-1944
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Miroslav Stojiljković

16. ILEGALNA ŠTAMPA KPJ 1929-1941
više informacija...
16. ILEGALNA ŠTAMPA KPJ 1929-1941
 
Cena: 350.00 din
autor: Dr Milan Vesović

17. JUGOSLAVIJA I SAVET BEZBEDNOSTI 1945-1985
više informacija...
17. JUGOSLAVIJA I SAVET BEZBEDNOSTI 1945-1985
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Jadranka Jovanović

18. KORENI JUGOSLOVENSKOG OPREDELJENJA ZA NESVRSTANOST
više informacija...
18. KORENI JUGOSLOVENSKOG OPREDELJENJA ZA NESVRSTANOST
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Dragan Bogetić

19. RADNIČKI POKRET U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ 1894-1914
više informacija...
19. RADNIČKI POKRET U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ 1894-1914
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Stojan Kesić

20. PRILIKE U JUGOSLAVIJI I VELIKA BRITANIJA 1945-1948
više informacija...
20. PRILIKE U JUGOSLAVIJI I VELIKA BRITANIJA 1945-1948
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Đoko Tripković

21. NEMAČKO-ITALIJANSKI ODNOSI NA TERITORIJI OKUPIRANE JUGOSLAVIJE 1941-1943
više informacija...
21. NEMAČKO-ITALIJANSKI ODNOSI NA TERITORIJI OKUPIRANE JUGOSLAVIJE 1941-1943
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Slobodan Milošević

22. RATNA ŠTETA KOJU JE ITALIJA UČINILA JUGOSLAVIJI U DRUGOM SVETSKOM RATU
više informacija...
22. RATNA ŠTETA KOJU JE ITALIJA UČINILA JUGOSLAVIJI U DRUGOM SVETSKOM RATU
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Nikola Živković

23. NEMCI U JUGOSLAVIJI 1918-1945
više informacija...
23. NEMCI U JUGOSLAVIJI 1918-1945
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Petar Kačavenda

24. KOMINTERNA JUGOSLOVENSKO I SRPSKO PITANJE
više informacija...
24. KOMINTERNA JUGOSLOVENSKO I SRPSKO PITANJE
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Branislav Gligorijević

25. PARTIZANSKA ŠTAMPA U SRBIJI 1941-1944
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Milan Matić

26. BOLJŠEVIZACIJA KPJ 1919-1929
više informacija...
26. BOLJŠEVIZACIJA KPJ 1919-1929
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Kosta Nikolić

28. UDRUŽENA OPOZICIJA 1935-1939
 
Cena: 350.00 din
autor: Mira Radojević

29. RAVNOGORSKA IDEJA U ŠTAMPI I PROPAGANDI 1941–1944
više informacija...
29. RAVNOGORSKA IDEJA U ŠTAMPI I PROPAGANDI 1941–1944
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Milan Matić

30. KULTURNO–PROSVETNI RAD U NOR 1941-1945
više informacija...
30. KULTURNO–PROSVETNI RAD U NOR 1941-1945
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Dr Slobodan Milošević

31. JUGOSLOVENSKI ANTIFAŠISTI U ŠVAJCARSKOJ  1941-1945
više informacija...
31. JUGOSLOVENSKI ANTIFAŠISTI U ŠVAJCARSKOJ 1941-1945
dodaj u korpu
Cena: 350.00 din
autor: Mladenka Ivanković

32. JUGOSLOVENSKA RADIKALNA ZAJEDNICA U SRBIJI 1935-1939
više informacija...
32. JUGOSLOVENSKA RADIKALNA ZAJEDNICA U SRBIJI 1935-1939
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Dragan Tešić

33. JEVREJI U SRBIJI 1918-1941
više informacija...
33. JEVREJI U SRBIJI 1918-1941
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Nebojša Popović

36. SRBI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ
više informacija...
36. SRBI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Dr Nikola Živković, dr Petar Kačavenda

38. SLOBODAN JOVANOVIĆ I JUGOSLOVENSKA DRŽAVA
više informacija...
38. SLOBODAN JOVANOVIĆ I JUGOSLOVENSKA DRŽAVA
dodaj u korpu
Cena: 700.00 din
autor: Dr Nebojša A. Popović

39. PROŠLOST BEZ ISTORIJE: POLEMIKE U JUGOSLOVENSKOJ ISTORIOGRAFIJI 1961-1991
više informacija...
39. PROŠLOST BEZ ISTORIJE: POLEMIKE U JUGOSLOVENSKOJ ISTORIOGRAFIJI 1961-1991
dodaj u korpu
Cena: 1200.00 din
Autor: Kosta Nikolić

40. AVIO-INDUSTRIJA I VAZDUHOPLOVSTVO U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1945
više informacija...
40. AVIO-INDUSTRIJA I VAZDUHOPLOVSTVO U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1945
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Dr Nikola Žutić

41. KARANTIN ZA IDEJE. LOGORI ZA IZOLACIJU ''SUMNJIVIH ELEMENATA'' U KRALJEVINI SHS 1919-1922.
više informacija...
41. KARANTIN ZA IDEJE. LOGORI ZA IZOLACIJU ''SUMNJIVIH ELEMENATA'' U KRALJEVINI SHS 1919-1922.
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Mr Goran Miloradović

42. BEOGRADSKI UNIVERZITET 1944-1952
više informacija...
42. BEOGRADSKI UNIVERZITET 1944-1952
dodaj u korpu
Cena: 800.00 din
autor: Mr Dragomir Bondžić

44. SRBI U GRAĐANSKOM RATU U RUSIJI 1918-1921
više informacija...
44. SRBI U GRAĐANSKOM RATU U RUSIJI 1918-1921
dodaj u korpu
Cena: 700.00 din
Autor: Nikola B. Popović

47. JUGOISTOČNA SRBIJA 1878-1918
više informacija...
47. JUGOISTOČNA SRBIJA 1878-1918
dodaj u korpu
Cena: 1200.00 din
autor: Borislava Lilić

48. NOVA STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE JUGOSLAVIJE 1956-1961
više informacija...
48. NOVA STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE JUGOSLAVIJE 1956-1961
dodaj u korpu
Cena: 1200.00 din
autor: Dr Dragan Bogetić

49. ''NIKO NE SME DA VAS BIJE'' - SLOBODAN MILOŠEVIĆ U KOSOVU POLJU 24-25. APRIL 1987
više informacija...
49. ''NIKO NE SME DA VAS BIJE'' - SLOBODAN MILOŠEVIĆ U KOSOVU POLJU 24-25. APRIL 1987
dodaj u korpu
Cena: 700.00 din
autor: Др Коста Николић

51. DRŽAVNA REPRESIJA U DOBA DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA 1929-1935
više informacija...
51. DRŽAVNA REPRESIJA U DOBA DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA 1929-1935
dodaj u korpu
Cena: 1200.00 din
autor: Mr Ivana Dobrivojević

53. LIBERALIZAM I SRBI
više informacija...
53. LIBERALIZAM I SRBI
dodaj u korpu
Cena: 500.00 din
autor: Dr Nikola Žutić

54. NEVIDLJIVI GETO. INVALIDI U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941
više informacija...
54. NEVIDLJIVI GETO. INVALIDI U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
autor: Dr Ljubomir Petrović

55. JUGOSLAVIJA STUPA NA BLISKI ISTOK
više informacija...
55. JUGOSLAVIJA STUPA NA BLISKI ISTOK
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
autor: Mr Vladimir Petrović

56. ZA TITA ILI ZA KRALJA. IZBORI ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU 11.11.1945
više informacija...
56. ZA TITA ILI ZA KRALJA. IZBORI ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU 11.11.1945
 
Cena: 1000.00 din
autor: dr Momčilo Pavlović

57. VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU
više informacija...
57. VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU
 
Cena: 700.00 din
autor: dr Kosta Nikolić

58. FRANCUSKA I KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918–1929
više informacija...
58. FRANCUSKA I KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918–1929
dodaj u korpu
Cena: 1400.00 din
autor: Dr Stanislav Sretenović

59. JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941
više informacija...
59. JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918–1941
dodaj u korpu
Cena: 1400.00 din
autor: Dr Milan Koljanin

61. ITALIJANSKA VOJSKA I ČETNICI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941–1943
više informacija...
61. ITALIJANSKA VOJSKA I ČETNICI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941–1943
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
autor: Dr Kosta Nikolić

62. TRŠĆANSKA KRIZA 1945–1954
više informacija...
62. TRŠĆANSKA KRIZA 1945–1954
dodaj u korpu
Cena: 800.00 din
autori: Dr Bojan Dimitrijević, dr Dragan Bogetić

63. JUGOSLOVENSKO MEĐURATNO DRUŠTVO U MREŽI VLASTI
više informacija...
63. JUGOSLOVENSKO MEĐURATNO DRUŠTVO U MREŽI VLASTI
dodaj u korpu
Cena: 800.00 din
autor: Dr Ljubomir Petrović

64. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942–1992, 2009.
više informacija...
64. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942–1992, 2009.
 
Cena: 1500.00 din
autor: Dr Bojan B. Dimitrijević

65. JUGOSLAVIJA I SR NEMAČKA  1967–1973
više informacija...
65. JUGOSLAVIJA I SR NEMAČKA 1967–1973
dodaj u korpu
Cena: 800.00 din
autor: Mr Vladimir Ivanović

66. MODERNIZACIJA I INTERVENCIJA. JUGOSLOVENSKE OKLOPNE JEDINICE 1945-2006
više informacija...
66. MODERNIZACIJA I INTERVENCIJA. JUGOSLOVENSKE OKLOPNE JEDINICE 1945-2006
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
autor: Dr Bojan B. Dimitrijević

67. JUGOSLAVIJA I ARAPSKO-IZRAELSKI RAT 1967
više informacija...
67. JUGOSLAVIJA I ARAPSKO-IZRAELSKI RAT 1967
dodaj u korpu
Cena: 1200.00 din
autori: Dr Dragan Bogetić, dr Aleksandar Životić

68. TITOVA LIČNA DIPLOMATIJA – STUDIJE I DOKUMENTARNI PRILOZI
više informacija...
68. TITOVA LIČNA DIPLOMATIJA – STUDIJE I DOKUMENTARNI PRILOZI
dodaj u korpu
Cena: 2000.00 din
autor: Dr Vladimir Petrović

69. DAROVANA SLOBODA. PARTIJA I KULTURA U SRBIJI 1952-1958
više informacija...
69. DAROVANA SLOBODA. PARTIJA I KULTURA U SRBIJI 1952-1958
dodaj u korpu
Cena: 2000.00 din
Autor: Miomir Gatalović

70. UNIVERZITET U SOCIJALIZMU 1950-1960
više informacija...
70. UNIVERZITET U SOCIJALIZMU 1950-1960
 
Cena: 2000.00 din
Autor: Dragomir Bondžić

71. ISTORIJA DEMOKRATSKE STRANKE 1919-2009, I-IV
više informacija...
71. ISTORIJA DEMOKRATSKE STRANKE 1919-2009, I-IV
dodaj u korpu
Cena: 8800.00 din
Pojedinačna cena knjige je 2500 dinara. Autori: I (1919-1928) - Branislav Gligorijević II (1929-1941) - Dragan Tešić, Kosta Nikolić III (1941-1952) - Momčilo Pavlović IV (1989-2009) - Dokumenti

72. VAZDUŠNI RAT NAD SRBIJOM 1999. GODINE
više informacija...
72. VAZDUŠNI RAT NAD SRBIJOM 1999. GODINE
 
Cena: 3000.00 din
Autori: Bojan B. Dimitrijevć i Jovica Draganić

73. OKLOPNE JEDINICE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1941-1945
više informacija...
73. OKLOPNE JEDINICE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1941-1945
dodaj u korpu
Cena: 1700.00 din
Autori Bojan B. Dimitrijević i Dragan Savić

74. VOJSKA NEDIĆEVE SRBIJE
više informacija...
74. VOJSKA NEDIĆEVE SRBIJE
 
Cena: 1700.00 din
Autor: Bojan B. Dimitrijević

75. THE SERBIAN POLITICAL EMIGRATION IN WESTERN EUROPE 1945-1956
više informacija...
75. THE SERBIAN POLITICAL EMIGRATION IN WESTERN EUROPE 1945-1956
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din

76. BORNA KOLA JUGOSLOVENSKE VOJSKE 1918-1941
više informacija...
76. BORNA KOLA JUGOSLOVENSKE VOJSKE 1918-1941
dodaj u korpu
Cena: 700.00 din

77. GEBURTSTAG PIŠEŠ NORMALNO. JUGOSLOVENSKI GASTARBAJTERI U SR NEMAČKOJ I AUSTRIJI 1965-1973
više informacija...
77. GEBURTSTAG PIŠEŠ NORMALNO. JUGOSLOVENSKI GASTARBAJTERI U SR NEMAČKOJ I AUSTRIJI 1965-1973
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Autor: Vladimir Ivanović

78. PARTIZANKE KAO GRAĐANKE
više informacija...
78. PARTIZANKE KAO GRAĐANKE
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
Autor: Ivana Pantelić

79. ISTORIJA SRPSKOG STRELJAŠTVA
više informacija...
79. ISTORIJA SRPSKOG STRELJAŠTVA
dodaj u korpu
Cena: 1700.00 din
Autor: Ljubomir Ž. Petrović

80. IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA II - POLITIČKA REPRESIJA U SRBIJI 1953-1985
više informacija...
80. IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA II - POLITIČKA REPRESIJA U SRBIJI 1953-1985
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Autor Srđan Cvetković

81. MISAO BEZ PASOŠA. MEĐUNARODNA SARADNJA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA 1945-1960
više informacija...
81. MISAO BEZ PASOŠA. MEĐUNARODNA SARADNJA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA 1945-1960
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Autor: Dragomir Bondžić

82. KRALJEVSKO VAZDUHOPLOVSTVO 1918-1944
više informacija...
82. KRALJEVSKO VAZDUHOPLOVSTVO 1918-1944
dodaj u korpu
Cena: 2500.00 din
Autori: Bojan B. Dimitrijević, Milan Micevski, Predrag Miladinović

83. JUGOSLOVENSKO-AMERIČKI ODNOSI 1961-1971
više informacija...
83. JUGOSLOVENSKO-AMERIČKI ODNOSI 1961-1971
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Autor: Dr Dragan Bogetić

84. ŽRTVE U ZAJEČARSKOM OKRUGU - POSLE 12. SEPTEMBRA 1944
više informacija...
84. ŽRTVE U ZAJEČARSKOM OKRUGU - POSLE 12. SEPTEMBRA 1944
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Autori: Srđan Cvetković, Nemanja Dević

85. LEPOTA POD NADZOROM. SOVJETSKI KULTURNI UTICAJI U JUGOSLAVIJI 1945-1955
više informacija...
85. LEPOTA POD NADZOROM. SOVJETSKI KULTURNI UTICAJI U JUGOSLAVIJI 1945-1955
dodaj u korpu
Cena: 2000.00 din
Autor: Goran Miloradović

86. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942-1992
više informacija...
86. JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942-1992
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
Autor: Bojan B. Dimitrijević

87. ĐURO VILOVIĆ. OD ŽUPNIKA DO ČETNIKA
više informacija...
87. ĐURO VILOVIĆ. OD ŽUPNIKA DO ČETNIKA
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
Autor: Nikola Žutić

88. THE ROYALIST RESISTANCE IN THE NORTH-WESTERN SERBIA 1941-1945
više informacija...
88. THE ROYALIST RESISTANCE IN THE NORTH-WESTERN SERBIA 1941-1945
dodaj u korpu
Cena: 1000.00 din
Autor: Bojan B. Dimitrijević

89. SELO I GRAD. TRANSFORMACIJA AGRARNOG DRUŠTVA SRBIJE 1945-1955
više informacija...
89. SELO I GRAD. TRANSFORMACIJA AGRARNOG DRUŠTVA SRBIJE 1945-1955
dodaj u korpu
Cena: 2000.00 din
autor: Ivana Dobrivojević

[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-64]  [65-78]  [Sledeći] [Prikaži sve]