ISI knjižara
   
    


Potvrdi narudžbu
 
Časopis (Istorija 20. veka)
Biblioteka "Jugoslovenska kriza"
Biblioteka "Posebna izdanja"
Biblioteka "Stradanja i otpori"
Biblioteka "Zbornici radova"
Sabrani spisi
Studije i monografije

 

Home : Biblioteka "Jugoslovenska kriza" :

1. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, I - Stenografske beleške sa proširenih sednica  Saveta za usklađivanje državne politike
više informacija...
1. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, I - Stenografske beleške sa proširenih sednica Saveta za usklađivanje državne politike
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Priredio Vladimir Petrović

2. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, II - Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske
više informacija...
2. SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN, II - Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Priredio Vladimir Petrović

3. OD MIRA DO RATA - Dokumenta Predsedništva SFRJ januar-mart 1991
više informacija...
3. OD MIRA DO RATA - Dokumenta Predsedništva SFRJ januar-mart 1991
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Priredili: Kosta Nikolić i Vladimir Petrović

4. BOSNA I HERCEGOVINA U VREME RASPADA SFRJ 1990-1992 - tematska zbirka dokumenata
više informacija...
4. BOSNA I HERCEGOVINA U VREME RASPADA SFRJ 1990-1992 - tematska zbirka dokumenata
 
Cena: 1000.00 din
Priredio Kosta Nikolić

5. RAT U SLOVENIJI - Dokumenta Predsedništva SFRJ 2 - jun-jul 1991
više informacija...
5. RAT U SLOVENIJI - Dokumenta Predsedništva SFRJ 2 - jun-jul 1991
dodaj u korpu
Cena: 1500.00 din
Priredili: Kosta Nikolić i Vladimir Petrović