main

MOMIR NINKOVIĆ (1987), stipendista Ministarstva prosvete i nauke

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, 2010.

Master teza

Trgovinsko izaslanstvo Jugoslavije u Sovjetskom Savezu 1945–1949, Filozofski fakultet u Beogradu, 2011.

Doktorska disertacija

Ekonomski odnosi Jugoslavije i Sovjetskog Saveza 1945–1964 (u izradi)

Oblast naučnog interesovanja

Spoljna politika socijalističke Jugoslavije; jugoslovensko-sovjetski odnosi; Milutin Velimirović

Bibliografija

Odabrani članci

• Životni put dr Milutina Velimirovića (18931973), u: Istorija medicine, farmacije, veterine  i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa IV naučno-stručnog skupa održanog 2728. septembra 2012, Zaječar 2012, str. 141150 (koautor Nebojša Stambolija). 
• Mješovita jugoslovensko-sovjetska društva: slučaj JUSTE, Istorija 20. veka, br. 1/2004, str. 143–163 (koautor Milan Gulić).
• Milutin Velimirović (1914–1918), medicinar u Prvom svetskom ratu, u: Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa V naučno-stručnog skupa održanog 1. novembra 2013, str. 73–87 (koautor Aleksandar Lukić). 

E-mail

momirninkovic22@gmail.com


Nazad