main

Dr MILAN GULIĆ (1985), istraživač pripravnik


Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, 2008.

Doktorska teza

Dunav u jugoslovenskoj politici prema Sovjetskom Savezu (1944–1953), 2012.

Oblast naučnog interesovanja

Spoljna politika jugoslovenske države sa posebnim osvrtom na pitanje Dunava, položaj Srba u socijalističkoj Hrvatskoj, Građanski rat u Hrvatskoj 1991–1995.

Bibliografija

 

Odabrani članci

• Komanda rečne plovidbe - uprava riječnim saobraćajem u završnoj fazi Drugog svjetskog rata (1944–1945), Vojno-istorijski glasnik, 2/2011, 180–190.
• Jugoslovenske diplomate i službenici na Dunavu u vrijeme sukoba Jugoslavije sa Informbiroom, Jugoslovenska diplomatija 1945–1961 (ur. Slobodan Selinić), Beograd 2012, 159–173.
• Stvaranje Đerdapske rečne uprave 1953. godine kao jedan od prvih znakova promjene u odnosima Jugoslavije i sovjetskog bloka, Arhiv, 1–2/2012, 142–157. 
• Važnost Dunava i Đerdapa u ratnim operacijama na području Jugoslavije 1941–1944, Istorija 20. veka, 3/2012, 39–62.
• Završetak Drugog svjetskog rata i pitanje povraćaja riječnog brodovlja, Vojnoistorijski glasnik, 2/2012, 88–109.

E-mail

milan.gulic@gmail.com


Nazad