main

Dr JASMINA MILANOVIĆ (1963), naučni saradnik


Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju naroda Jugoslavije u novom veku, 1987.

Magistarska teza

Aćim Čumić (1836–1901), Filozofski fakultet u Beogradu, 2006.

Doktorska teza

Pavle Paja Mihailović (1845–1915), Filozofski fakultet u Beogradu, 2011.

Oblast naučnog interesovanja

Društvena istorija Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, ideje emancipacije i razvoj ženskih organizacija u prvoj polovini 20. veka

Bibliografija

 

Odabrane monografije

• Vlade Srbije (1805–2005), koautor, Beograd, 2005.
• Aćim Čumić
(1836–1901), Beograd, 2007.
• Dnevnici Paje Mihajlovića, (priređivač), Beograd, 2010.
• Uspomene Delfe Ivanić, (priređivač), Beograd, 2012.
• Apostoli radikalizma, Beograd, 2013.

Odabrani članci

• Knez i kralj Milan Obrenović i Aćim Čumić, Zbornik Matice srpske za istoriju, 83/2011.
• Tomanija Obrenović i Nikola Krstić, Srpske studije, 2/2011.
• Osnivanje i rad ''Kola srpskih sestara'' u sećanjima Delfe Ivanić (1903–1918), Zbornik Istorija medicine, farmacije i narodne medicine, Beograd-Zaječar, 2012.
• Aćim Čumić o uzrocima propasti Marinovićevog kabineta, Mešovita građa, knj. XXXIII, 2013.

E-mail

jasmina.mil17@gmail.com

jasmina@isi.co.rs


Nazad