main

Dr DANILO ŠARENAC (1980), naučni saradnik


Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, 2006.

Master teza

The cult of the Fallen Soldier in Serbia and Hungary 1914–1918, seen through War Memorial, Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti, 2007.

Doktorska disertacija

Prvi svetski rat i Srbija: tehnicizacija ratovanja i kultura sećanja 1914–2009, Filozofski fakultet u Beogradu, 2011.

Oblast naučnog interesovanja

Prvi svetski rat i uticaji ovog događaja na društvo i kulturu; istorija privrede i tehnike

Bibliografija

 

Odabrani članci

• Uticaj istorijskih okolnosti na fudbal u Jugoslaviji. Primer karijere Milana Rajlića (1915–1952), Godišnjak Beogradske otvorene škole, 2006.
• Serbia's Great War Veterans as Haiduks and Rebels 1919–1924, IDM Journal 1/2, Vienna 2009.
• Crkve Beogradske tvrđave kao mesto sećanja na 1915. godinu, Srpska teologija u 20. veku, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 2009.

• Tvrđava na Pozorišnom trgu. Izgradnja i simbolika Ratničkog doma 1929–1932, Vojno-istorijski glasnik, 2, 2009.
• Vojna istorija i kablovska televizija, Sintezis, II, 1, 2010.
• Udruženje rezervnih oficira i ratnika 1919–1941, Istorija 20. veka, 29, 1, 2011.

E-mail

sarenac.danilo@yahoo.com


Nazad