Ratomir Milikić, istraživač pripravnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 2004.

Magistarska teza

Jugoslavija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (u izradi)

Oblast naucnog interesovanja

Posleratna diplomatska istorija Jugoslavije sa posebnim osvrtom na odnose sa Francuskom, SAD, Velikom Britanijom, Grčkom i Turskom; kontakti Jugoslavije sa međunarodnim institucijama (pre svih UN i SE)

Bibliografija

 

Odabrani clanci

• Neka pitanja iz jugoslovensko- turske saradnje kroz Balkanski pakt 1953–1955, zbornik radova sa skupa Balkanski pakt (u štampi)
• Nekolika pitanja jugoslovensko-turske saradnje 1952–1955, zbornik radova o hladnom ratu, Beograd 2007 (u štampi)
• Rupert Smith. The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, NIN, 21. jun 2007.

E-mail

mailto:milikic@yubc.net


Nazad