dr Nebojša A. Popović , naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, 1989.

Magistarska teza

Jevreji u Srbiji 1918–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 1995

Doktorska teza

Slobodan Jovanović i jugoslovenska država, Filozofski fakultet u Beogradu, 2002.

Oblast naucnog interesovanja

Stvaralaštvo i delatnost srpske političke i naučne elite u 20. veku, istorija nacionalnih manjina

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Jevreji u Srbiji 1918–1941, Beograd 1997.
Slobodan Jovanović i jugoslovenska država, Beograd 2003.

Odabrani clanci

Nezavisni Orden (red) Bene Berit u Kraljevini SHS (Jugoslaviji)1911–1940, Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd 1995.
Cionisticki pokret u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji 1902–1941, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 1996.
• Slobodan Jovanovic i Srpski kulturni klub, Zbornik radova sa naucnog skupa Slobodan Jovanovic – licnost i delo, Beograd 1998.
Kraljevina SHS – stara ili nova država, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 1998.
• Nikola Pašic i Slobodan Jovanovic, Jugoslovenski istorijski casopis, br. 1–2, Beograd 1999.

E-mail

Nebojsa.P@sbb.rs


Nazad