Проф. dr Momčilo Pavlović, naučni savetnik, direktor instituta

 

Školovao se u Lebanu i Prištini.

Magistarska teza

Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945, Filozofski fakultet u Beogradu, 1986.

Doktorska teza

Otkup i otkupna politika u Srbiji 1945–1953, Filozofski fakultet u Beogradu, 1995.

Oblast naučnog interesovanja

Politička istorija Jugoslavije; istorija Srbije i Jugoslavije posle 1945, Kosovo i Metohija u Srbiji i Jugoslaviji, socijalna istorija (zapošljavanja, medicine, društveni pokreti – rotarijanci), istorija institucija

Rukovođenje projektima

Kosovsko pitanje u jugoslovenskom i globalnom kontekstu u 20. veku (br. 147038), Beograd 2006–2010.
• Istorija srpskih (jugoslovenskih) državnih institucija i znamenitih ličnosti u 19. i 20. veku (br. 1194), Beograd 2001–2005.
• Savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944, Beograd–Leskovac 1994–1995.
• Izborne borbe u leskovačkom kraju 1920–1939. godine, Leskovac 1995–1997.
• Zapošljavanje u Srbiji u 19–20. veku, Beograd, 2001-2002.
• The Kosovo Serbs 1981–1991, u okviru međunarodnog projekta The Scholars Initiative, 2003–2007.

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944, Beograd – Leskovac 1995.
Srpsko selo 1945–1952. Otkup,
Beograd
Kosta Milovanović Pećanac. Biografija,
Beograd 2003.
Kosovo. Prošlost– Pamćenje–Stvarnost
(koautor sa P. Markovićem), Beograd – Novi Sad 2006.
• Beloemigranti u Jugoslaviji 1918–1941, tom,1–2. Beograd, 2006, str. 506+359. Predgovor i priređivanje, str.5–28.
Pomenik žrtvama bugarskog terora na jugu Srbije 1915–1918,
Beograd 2007.
Za Tita ili za kralja. Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. septembra 1945. Beograd, 2007. str. 424.
Rotari klub Subotica 1929–2008. Subotica-Beograd 2008, стр, 255.
Dokumenta CIA o Jugoslaviji 1948–1983. godina, Beograd, 2008.
Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 1–2. Beograd 2008, str. 457+320 predgovor i pogovor

Odabrani članci

Programi političkih stranaka u Jugoslaviji 1945, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1985.
Srbi na kraju Drugog svetskog rata,
Istorija 20. veka, br. 1–2, Beograd 1993.
Srbija u nacionalnoj politici KPJ na kraju rata,
Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 1997.
Albanija između Tita i Staljina, Balkan posle Drugog svetskog rata,
Beograd 1997.
Kosovo i Metohija (Kosmet) i Albanci (Šiptari) u Srbiji i Jugoslaviji,
Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 1998.

E-mail

office@isi.co.rs


Nazad