mr Miomir Gatalović, istrazivač saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2005.

Magistarska teza

Partija i kultura u Srbiji 1952-1958, Filozofski fakultet u Beogradu, 2008.

Doktorska teza

Jugoslovenska država na Kosovu i Metohiji 1958-1974 (u izradi)

Bibliografija

 

Odabrani clanci

Vreme i okolnosti izbora episkopa Germana za patrijarha Srpske pravoslavne crkve 1958. godine, Srpska teologija u 20. veku. Istrazivacki problemi i rezultati, knj. 2, Beograd 2007.

- Poslednja Generalova bitka. Stav jugoslovenskih vlasti prema Sarlu de Golu i referndumskoj krizi u Francuskoj 1969. godine, Arhiv. Casopis Arhiva Srbije i Crne Gore , godina VIII, broj 1-2, Beograd 2007.

E-mail

gatalo@sbb.rs ,gatalovic@gmail.com


Nazad