main

mr Ivana Pantelić, istraživač saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 2003.

Magistarska teza

Društvena emancipacija partizanki 1945–1953, 2009. 

Oblast naučnog interesovanja

Istorija žena u Srbiji u 20. veku

Bibliografija

 

Odabrani članci

• Prepreke ženske emancipacije u Kraljevini Jugoslaviji 1931–1933, Zbornik radova Beogradske otvorene škole, V–1, Beograd 2002.
• G. Milovanović, I. Pantelić, V. Pavićević...(ured.), Priručnik o globalizaciji, Beograd 2003.
• „Milica Ninković”; „Draga Dejanović”; „Draga Ljočić”, in: Francisca de Haan, Kassimira Daskalova, Anna Loutfi (edt.), Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-eastern Europe, 19th and 20th centuries, (Central European University Press: Budapest – New York, 2006).

E-mail

pantelic.ivana@gmail.com


Nazad