main

Dr IVANA DOBRIVOJEVIĆ (1975), naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2000.

Magistarska teza

Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra, Filozofski fakultet u Beogradu, 2005.

Doktorska teza

Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955, 2011. 

Oblast naučnog interesovanja

Društvena istorija Jugoslavije u 20. veku, fenomen represije, urbanizacija i modernizacija u Jugoslaviji, hladni rat

Bibliografija

 

Odabrane monografije

• Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1935, Beograd 2006.
• Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955, Beograd 2013.

Odabrani članci

• U potrazi za blagostanjem. Odlazak jugoslovenskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope, Istorija 20. veka, 2/2007,
89
–100.
• Državni činovnici u Kraljevini Jugoslaviji,
u: Privatni život kod Srba u dvadesetom veku (priredio Milan Ristović), Beograd 2007, 479
–504.
• Kraljevina Jugoslavija u doba ličnog režima kralja Aleksandra, Istorija 20. veka, 2/2008, 109–130. 
• Život u socijalizmu. Prilog proučavanju životnog standarda građana u FNRJ 1945–1955, Istorija 20. veka, 1/2009, 73–86.
• Prilog proučavanju sučeljenih percepcija. Hrvati i Srbi o Kraljevini Jugoslaviji, Tokovi istorije, 3/2009, 189–206.
• Između ideologije i pop-kulture. Život omladine u FNRJ (1945–1955), istorija 20. veka, 1/2010, 119–131.
• Slika jednog društva. Životne prilike na srpskom selu 1945–1955, Istorija 20. veka, 2/2011, 143–157.
• Pod budnim okom Partije. Kulturni i zabavni život u srpskim gradovima 1945–1955, Tokovi istorije, 3/2012, 134–158.

E-mail

dobrivojevicivana@ikomline.net


Nazad