main

GORAN ANTONIĆ (1974), istraživač saradnik


Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju, 2003.

Doktorska disertacija

Izgradnja Novog Beograda 1948–1968. Između ideologije i društva (u izradi)

Oblast naučnog interesovanja

Istorija Beograda u 20. veku; društvena istorija; istorija urbanizacije u socijalističkoj Jugoslaviji; istorija Kosova i Metohije u međuratnoj Jugoslaviji

Bibliografija

 

Odabrani članci

• Kosovski komitet i Kraljevina SHS u svetlu jugoslovenskih izvora 1918–1920, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006.

• Područje Novog Beograda u međuratnim planovima za razvoj Zemuna (1918–1934), istorija 20. veka, br.1, Beograd 2013.

E-mail

goran.antonic@gmail.com


Nazad