Institut za savremenu istoriju (ISI) je naučno-istraživačka organizacija.

Od svog osnivanja, ISI je posvećen naučnom saznavanju i unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u jugoslovenskom, balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

ISI realizuje delatnost u skladu sa svojim programom kroz projekte i naučnu saradnju, sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost, organizovanje naučnih i stručnih skupova, seminara i edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka. Ukupna naučna saznanja stvorena radom velikog broja vodećih istoričara u zemlji su u svakom trenutku dostupna naučnoj i široj javnosti. Kao naučnici nastojimo da pomeramo granice saznanja, a kao istoričari da služimo istini.

Institut ima 27 stalno zaposlenih, 25 u naučnom sektoru, 2 u administraciji. Naučni sektor čine saradnici, među kojima je 21 doktor nauka, 2 magistra i 2 doktoranta.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci i dokumentacionom centru.

Prof. dr Momčilo Pavlović