Časopis

Tokom svoje istorije, ISI je ostvario bogatu izdavačku delatnost objavljujući monografije, tematske zbornike, zbornike građe, periodične publikacije, hronologije i bibliografije. Publikacije izlaze u pet biblioteka: (1) Studije i monografije, (2) Posebna izdanja, (3) Skrivana istorija, (4) Zbornici radova, (5) Dokumenta. Među periodičnim publikacijama posebno mesto pripada referentnom časopisu Istorija 20. veka koji se razvio iz istoimene periodične publikacije čiji je prvi broj objavljen 1959, u cilju podsticanja izučavanja savremene istorije. U sadašnjem obliku časopis kontinuirano izlazi od 1983. godine. Do 2009. je izlazio dva puta, a od 2010. izlazi tri puta godišnje. 

                 1/2013                      2/2013

                    


       1/2012                  2/2012                   3/2012

      

      1/2011                  2/2011                  3/2011

     

      

     1/2010                   2/2010                 3/2010

       

                 1/2009                      2/2009

           

                1/2008                           2/2008

           

                1/2007                      2/2007

                   

                1/2006                      2/2006

                       

                     1/2005                 2/2005

                       
 

Izdavačka delatnost

- IZDANJA 2013

Srđan Cvetković, Između srpa i čekića 3. Oblici otpora komunističkom režimu u Srbiji 19441991

Dve polovine sećanja. Partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog ratapriredili: Danilo Šarenac i Ivana Pantelić

Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković, Od radničkog saveza do Saveza samostalnih sindikata Srbije 19032013

Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu 19481953, priredio: Dragomir Bondžić

Ivana Dobrivojević, Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 19451955

- IZDANJA 2012

Đoko Tripković, JugoslavijaSSSR 19561971

Predrag J. Marković, Čedomir Antić, Danilo Šarenac, Korak ispred vremena  125 godina Simensa u Srbiji

Predrag J. Marković, Lišće i prašina  istoriografski eseji

Ratomir Milikić, Jugoslavija i Savet Evrope 19802003. Jugoslavija i Parlamentarna skupština Saveta Evrope od Titove smrti do nove države

Kosovo i Metohija – Vek važnih događaja 19122012  priredili: Momčilo Pavlović, Dragomir Bondžić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Goran Antonić, Ratomir Milikić

Nikola Žutić, Đuro Vilović. Od župnika do četnika

Bojan B. Dimitrijević, The royalist resistance in the north-western Serbia 19411945

Rat u Sloveniji  Dokumenta Predsedništva SFRJ 2 – junjul 1991 – priredili: Kosta Nikolić, Vladimir Petrović

Ivan M. Becić, Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 19181941

Delfa Иванић, Uspomene – priredila Jasmina Milanović

Bora Dragašević, Stopama predaka  Autobiografija

Goran Miloradović, Lepota pod nadzorom  Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 19451955

Bojan B. Dimitrijević, Milan Micevski, Predrag Miladinović, Kraljevsko vazduhoplovstvo 19181944

27. mart 1941  70 godina kasnije – urednici: Momčilo Pavlović, Ivana Pantelić

Srđan Cvetković, Nemanja Dević, Žrtve u Zaječarskom okrugu posle 12. septembra 1944.

Vladimir Ivanović, Geburtstag pišeš normalno  Jugoslovenski gastarbajteri u Austriji i SR Nemačkoj

Dragan Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi 19611971

Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 19421992

 IZDANJA 2011

Dragomir Bondžić, Misao bez pasoša  Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 19451960

Kosta Nikolić, The Serbian political emigration in Western Europe 19451956

Kosovo i Metohija  Hronologija 19122010 – priredili: Momčilo Pavlović, Dragomir Bondžić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Goran Antonić, Ratomir Milikić

Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan II  Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske – priredio Vladimir Petrović

Bojan B. Dimitrijević, Vojska Nedićeve Srbije

Kosta Čavoški, Ustav kao sredstvo agitacije i propagande

Ljubomir Ž. Petrović, Istorija srpskog streljaštva

Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Rađanje jeretika

Od mira do rata  Dokumenta Predsedništva SFRJ januarmart 1991 – priredili: Kosta Nikolić, Vladimir Petrović

Srđan Cvetković, Između srpa i čekića 2  Politička represija u Srbiji 19531985

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ 19901992  tematska zbirka dokumenata – priredio Kosta Nikolić


Bojan B. Dimitrijević, Dragan Savić, Oklopne jedinice na jugoslovenskom ratištu 19411945


Bojan B. Dimitrijević, Borna kola Jugoslovenske vojske 19181941

Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Đoko Tripković, Bela knjiga 1984  Obračun sa kulturnom kontrarevolucijom u SFRJ

Ivana Pantelić, Partizanke kao građanke

BELOMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI 1918-1941 TOM IBELOMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI 1918-1941 TOM II

NOVA STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE JUGOSAVIJE 1956-1961

JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942-1992

JUGOISTOČNA SRBIJA (1878-1918)

"NIKO NE SME DA VAS BIJE"

SRBIJA(JUGOSLAVIJA) 1945-2005

IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA

DRŽAVNA REPRESIJA U DOBA DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA 1929-1935

KOSTA MILOVANOVIĆ, PEĆANAC

TITO GOVORI STA NAROD MISLI

MUSEUM

ŽUPSKI ZBORNIK

DANILO GREGORIĆ I 25. MART 1941.

LIBERALIZAM I SRBI

NEVIDLJIVI GETO

ISTORIJA MEDICINE, FARMACIJE I NARODNE MEDICINE

POMENIK

ZA TITA ILI ZA KRALJA

TRSTENIK I OKOLINA U PRVOM SVETSKOM RATU

JUGOSLAVIJA STUPA NA BLISKI ISTOK

VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU

ISTINA POD KLJUČEM

FRANCUSKA I KRALJEVINA SRBA HRVATA I SLOVENACA

JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1941

ISTORIJA GRADJANSKIH STRANAKA U JUGOSLAVIJI

DOKUMENTI CIA O JUGOSLAVIJI 1948-1983

IVANA PANTELIĆ, PARTIZANKE KAO GRAĐANKE

.BOJAN DIMITRIJEVIĆ,JOVICA DRAGANIĆ, VAZDUŠNI RAT NAD SRBIJOM 1999

KOSTA NIKOLIĆ, SRĐAN CVETKOVIĆ, ĐOKO TRIPKOVIĆ, BELA KNJIGA

VLADIMIR PETROVIĆ, SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN

VLADIMIR PETROVIĆ, TITOVA LIČNA DIPLOMATIJA

MIOMIR GATALOVIĆ, DAROVANA SLOBODA

DRAGOMIR BONDŽIĆ, UNIVERZITET U SOCIJALIZMU

SRĐAN CVETKOVIĆ, GODIŠNJI IZVEŠTAJ

KOSTA NIKOLIĆ, ITALIJANSKA VOJSKA I ČETNICI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1943

LJUBOMIR Ž. PETROVIĆ, JUGOSLOVENSKO MEĐURATNO DRUŠTVO U MREŽI VLASTI

MOMČILO PAVLOVIĆ, ROTARI KLUB SUBOTICA

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: PUT KA VLASTI, OSMA SEDNICA CK SKS

DRAGAN BOGETIĆ, BOJAN DIMITRIJEVIĆ, TRŠĆANSKA KRIZA 1945-1954

VLADIMIR IVANOVIĆ, JUGOSLAVIJA I SR NEMAČKA

BOJAN DIMITRIJEVIĆ, MODERNIZACIJA I INTERVENCIJA JUGOSLOVENSKE OKLOPNE JEDINICE 1945-2006

МОМČILO PAVLOVIĆ, KOSTA NIKOLIĆ, SRĐAN CVETKOVIĆ, SLOBODAN GAVRILOVIĆ, BRANISLAV GLIGORIJEVIĆ, DRAGAN TEŠIĆ, ISTORIJA DEMOKRATSKE STRANKE