1970 - 2011.

Sa tugom i poštovanjem opraštamo se od našeg saradnika dr Ljubomira Petrovića, koji je iznenada preminuo 2.marta 2011. Pamtićemo njegovu predanost, vedar duh i beskrajnu energiju i poštovati doprinos koji je dao našoj istoriografiji.