ODRŽANA MEĐUNARODNA  NAUČNA KONFERENCIJA „BALKAN I BALKANSKI RATOVI STO GODINA KASNIJE“

Institut za savremenu istoriju i Fakultet bezbednosti iz Beograda u saradnji sa Meidji univerzitetom iz Tokija organizovali su 9. i 10. septembra 2011. međunarodnu naučnu konferenciju „BALKAN I BALKANSKI RATOVI STO GODINA KASNIJE“. Na konferenciji je od prijavljenih 24, učestvovalo 20 istraživača -13 iz zemlje i 7 iz inostranstva:

Momčilo Pavlović, Predrag J.Marković, Balkan i balkanski ratovi sto godina kasnije

Tetsya Sahara, Konflikti i krize na rubovima Otomanske imperije

Slađana Đurić, Mladen Milošević, Običajno pravo i krvna osveta na Balkanu

Radomir Milašinović, Nenad Putnik, Marko Rakić

Balkan na razmeđu vekova - od epohe ratova do evropskih integracija

Aleksandar ŽivotićVojska i albansko pitanje (1912-1915)

Danilo Šarenac, Srpski gubici u balkanskim ratovima: Demografija i kultura

Čedomir Antić, Kraljevina Srbija i modernizacija Kosova, Metohije i Makedonije posle 1912.

Dmitar Tasić, Stara Srbija i Makedonija 1918-1921 ili poslednji čin jednog ratnog konflikta

Predrag Simić, Istorijski i aktuelni značaj Izveštaja Karnegijeve komisije o uzrocima i načinu vođenja balkanskih ratova iz 1914. godine

Vladimir PetrovićBalkanski ratovi u izveštajima međunarodnih komisija

Egidio Ivetic, A look from outside. Italy and the Italian point of view on the Balkan wars

Christian Costamagna, Images of Serbia and the Balkans in the last decade: a short investigation conducted on two major Italian newspapers: “Il Corriere della Sera” and “La Repubblica”.

Tassos Kostopoulos, So Strange a Liberation: the Battle and the Destruction of Kilkis (June 1913) in the collective memory of contemporary Greece

Hilde Haug, Norwegian view on the Balkan conflict

Aleksandra Bogdanović, The Romanian position in the Balkan war

Edvin Pezo, Remembrance of divide? Footprints of the Balkan Wars in the Albanian and Serbian Historiography of Yugoslavia