Kristijan Kostamanja, doktorant istorijskih nauka sa Univerziteta Istočnog Pijemonta u Verćeliju, Italija, biće gost Instituta za savremenu istoriju do 3. decembra 2011. godine. Tokom boravka kolega Kostamanja će istraživati stanje u Srbiji tokom 80-ih godina 20. veka.