Informacija o obeležavanju jubileja Instituta za savremenu istoriju u Beogradu

Institut za savremenu istoriju (ISI), vodeća naučnoistraživačka institucija u Srbiji, obeležava  Dan Instituta. Proslava ovog izuzetnog jubileja održaće se 30. januara 2009. godine u Domu Narodne skupštine sa početkom u 12 časova i tom prilikom će Institut predstaviti svoja izdanja i plan rada za tekuću godinu.

Institut za savremenu istoriju je naučna ustanova nastala integracijom Odeljenja za istorijske nauke Instituta društvenih nauka osnovanog 1958. godine i Prvog odeljenja Instituta za izučavanje radničkog pokreta tokom 1967/1968. Kod Okružnog privrednog suda registrovan je 31. januara 1969. godine. Od tog trenutka do danas nije menjao naziv, predmet rada i sedište. Po tome spada u retke naučnoistraživačke instuticije dugog trajanja  u Srbiji.

Direktor Instituta za savremenu Istoriju je dr Momčilo Pavlović, naučni savetnik. U naučnom sektoru Instituta su zaposlena 23  naučna radnika, od čega je 7 naučnih savetnika, 2 viša naučna saradnika, 4 naučna saradnika, 7 istraživača saradnika, 3 istraživača pripravnika, 1 stipendista Ministarstva nauke. Zaposleni su angažovani na dva naučna projekta: „Kosovsko pitanje u jugoslovenskom i globalnom kontekstu u 20. veku“ i "(Ne)uspešna integracija – (ne)dovršena modernizacija: međunarodni položaj i unutrašnji razvoj Srbije i Jugoslavije 1921–1991."

U periodu 19582008. Institut je u biblioteci Periodične publikacije objavio 30 naslova, biblioteci Studije i monografije 113 naslova, biblioteci Pregledi i zbornici radova 23 naslova, biblioteci Građa 116 tomova, biblioteci Bibliografije 10 naslova, biblioteci Stradanja i otpori 11 naslova, biblioteci Srbija u ratu i revoluciji 8 naslova, biblioteci Posebna izdanja 31 naslov, 43 toma Istorije 20. veka, 11 hronologija i drugo. Od važnosti je istaći da ovde nisu uračunati radovi saradnika Instituta kod drugih izdavača, kao i da u naučnom životu Instituta posebno mesto ima časopis “Istorija 20. veka” čiji je naučni značaj za jugoslovensku istoriografiju nemerljiv i koji je i pored poznatih teškoća opšteg i posebnog karaktera jedan od retkih koji je proteklih godina uvek izlazio redovno.

Tokom 2008. godine Institut je objavio 9 monografija i preko 25 članaka, od kojih bi trebalo izdvojiti : Milan Koljanin, Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 19181941; Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 19181929; Nemanja Dević, Istina pod ključem. Donja Jasenica u Drugom svetskom ratu; Kosta Nikolić, Vlade Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu; Momčilo Pavlović, Rotari klub Subotica 19192008; Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji 19181945, III, priredio Momčilo Pavlović; Slobodan Milošević: Put ka vlasti. Osma sednica CK SKS, priredili Momčilo Pavlović, Dejan Jović i Vladimir Petrović; kao i 2 broja časopisa Istorija 20. veka od kojih je broj 2 tematski posvećen 90godišnjici stvaranja zajedničke države Jugoslovena. Institut je već objavio prvu monografiju u 2009. godini, Italijanska vojska i četnici u Drugom svetskom ratu Koste Nikolića.

Ovim tempom i nastavljamo. U 2009. godini Institut planira da objavi 10 posebnih izdanja od kojih izdvajamo: Momčilo Pavlović, Srbija na kraju rata, Ljubomir Petrović, Jugoslovensko međuratno društvo u mreži vlasti; Bojan Dimitrijević, Dragan Bogetić, Tršćanska kriza 19451953; Vladimir Ivanović, Jugoslavija i SR Nemačka 19671973; Istorija Demokratske stranke u III toma, Izabrani spisi Lazara Markovića u III knjige, Hronologija događaja na Kosovu i Metohiji od 1912. godine do današnjih dana, Pregled istorije Kosova i Metohije na engleskom jeziku, kao i dva broja časopisa Istorija 20. veka.

Pored toga Institut organizuje i edukativne seminare za nastavnike istorije iz cele zemlje pod nazivom Savremena istoriografija u nastavi istorije u osnovnim i srednjim školama. Iz projekta Popularizacija nauke Institut planira da posetiti muzejske i arhivske institucije iz Srbije i Republike Srpske i pokloniti deo svojih izdanja.

Adresa Instituta je Trg Nikole Pašića 11, kontakt telefoni 011/3398362 i 011/3398806, dok se o svim tekućim događajima i naučnim poduhvatima možete informisati na našem sajtu www.isi.co.rs, odnosno putem maila office@isi.co.rs.