POSETA DR KONSTANTINA NIKIFOROVA INSTITUTU

 

 

Institut je 5. decembra posetio dr Konstantin Vladimirovič Nikiforov, direktor Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka.

U razgovoru sa direktorom Instituta razgovarano je o naučnoj saradnji i razmenjene informacije o naučnim aktivnostima instituta u narednoj godini. Posebno je bilo reči o aktivnostima vezanim za obeležavanje stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata.