INSTITUT KOORGANIZATOR KONFERENCIJE O OBRAZOVANJU

 

 

Institut za savremenu istoriju, sa Odborom za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, organizovao je Međunarodnu konferenciju na temu: „Unapređivanje predmetnih didaktika i obrazovanje nastavnika“, koja je održana u 2425. oktobra u SANU.

Program konferencije